O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Math is an international language

Jazyky: angličtina, slovenčina, turečtina

Veková skupina žiakov:  10 - 11 rokov

Predmet: matematika, cudzie jazyky, informatika

Partnerské školy:

ÖZEL İSABET ORTAOKULU, çayırova, Turkey

ООУ Вера Јоциќ Скопје, Macedonia

 

O projekte
Projekt je zameraný na spoločné spoznávanie jazyka matematiky.


Ciele
Cieľom projektu je motivovať žiakov k živému využitiu jazykových znalostí a vedomostí z matematiky, ukázať im, že matematika má medzinárodný jazyk a je rovnaká v každej krajine, v každom štáte.

Realizácia projektu

- predstavenie tried pomocou čísel a grafov

- spoločné videohodiny matematiky min. raz do mesiaca


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14