O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

My routine day

Názov projektu: My routine day

Vyučujúci: M. Giláňová

Trieda: 4.C

Jazyk: angličtina

Veková skupina žiakov:  9  -  10 rokov

Predmet: cudzie jazyky, informatika

Partnerské školy: Turecko, Litva, Poľsko, Srbsko

 

Ciele projektu:

- používať jednoduché frázy, jednoduché vety a rozumieť im

- predstaviť sa

- porozumieť jednoduchým otázkam a vedieť na ne odpovedať

- vytvoriť plagát

Pracovný postup:

- vytvoriť plagát - Môj denný režim

- nahrať video

- vymeniť plagáty a videá s partnerskými školami


Očakávané výsledky:

 

- zlepšenie komunikačných zručností žiakov

Výstupy sú umiestňované na Twinspace.

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14