O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

LegoEducation - Aj technika môže byť zaujímavá

Žiaci a vyučujúci našej školy sa zapojili do projektu Lego Education - Aj technika môže byť zaujímavá. Projekt pre Nadáciu ZSNP vypracovala Súkromná stredná odborná škola technická. Cieľom projektu je ukázať žiakom, že aj technika môže byť zaujímavá.

Projekt sa realizuje na prvom stupni na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a informatickej výchovy, na druhom stupni na hodinách informatiky, techniky a fyziky.

Na prvom stupni a žiaci piateho ročníka pracujú so stavebnicou WeDo. Stavebnica je určená na vyučovanie robotiky, rozvoj algoritmického myslenia a kreativity detí. Zároveň pracujú aj s bežnými stavebnicami Lego, z ktorých vytvárajú modely budov, mostov, dopravných prostriedkov ....

Na druhom stupni na fyzike a technike pracujú žiaci so stavebnicami Lego Education - jednoduché a hnacie stroje.

Fotografie prác žiakov si môžete prezrieť tu


11. októbra sa konala mestská súťaž  v troch kategóriách - stavebnica WeDo, Lego Education  a Lego NXT. Pozrite si fotografie a krátke video 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14