O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Škola bez kried

Smart Wall Paint

 

      Naša škola je otvorená všetkým novým nápadom, ktoré pomáhajú výchovno-vzdelávací proces modernizovať a inovovať. Prioritou Jednotky je neustále zlepšovanie vyučovania z hľadiska učebných metód i materiálneho a technického vybavenia. Zapájame sa do rôznych projektov, prostredníctvom ktorých môžeme realizovať predstavy o modernom vyučovaní. Práve v takýchto prípadoch, keď treba na prospešnú vec získať finančné zdroje, sa prejavuje výborná spolupráca vedenia školy s rôznymi organizáciami. A keď je pri realizácii nutné priložiť ruku k dielu, vždy sa môžeme spoľahnúť na podporu zo strany rodičov. Za ochotu a mnohostrannú pomoc sme im, samozrejme, nesmierne vďační.

      Novinkou v tomto školskom roku je projekt ŠKOLA BEZ KRIED. Jeho cieľom je vytvoriť ekologické prostredie, umožniť aplikáciu moderných učebných metód a rozvíjať tvorivosť i sebarealizáciu žiakov. V našej budove sa teda už nenájde ani jedna klasická drevená tabuľa. Steny v jednotlivých triedach a odborných učebniach sa stali interaktívnymi pracovnými povrchmi. Špeciálny náter neobsahuje prchavé organické zlúčeniny a je ekologicky úplne nezávadný. Pre žiakov i pedagógov vzniká antialergické prostredie, pretože na tento typ tabule sa píše, či kreslí fixkami, takže spolu s kriedami zmizla aj prašnosť. Pozitívom je aj to, že Smart Wall Paint je vhodný aj na premietanie. Okrem toho má časť náteru špecifický magnetický povrch, ktorý plnohodnotne nahradí magnetickú tabuľu, takže môže slúžiť aj na upevnenie obrázkov či iných didaktických materiálov.

Prostredníctvom tabúľ Smart Wall Paint vzniká kreatívne prostredie a výučba nadobúda interaktívny rozmer. Naši pedagógovia majú viac možností využívať na svojich hodinách inovatívne metódy a formy práce. Výrazne sa prehlbuje spolupráca nielen medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi žiakmi navzájom. Vďaka emotívnym zážitkom sú deti viac motivované a prebúdza sa v nich tvorivosť a chuť do učenia, čo má priaznivý vplyv na ich vzdelávacie výsledky. Samozrejme, že okrem výučby môžu tieto špecifické tabule slúžiť žiakom aj na zábavu, veď pomocou Smart Wall Paint je možné aj prestávky využiť efektívne.

      Sme presvedčení, že projekt ŠKOLA BEZ KRIED bude pre nás obrovským prínosom. Snažíme sa byť lídrom v použití moderných technológií a budujeme si povesť pokrokovej školy známej nielen v našom regióne. Budeme veľmi radi, ak sa prídete pozrieť a vyskúšať si tieto výnimočné „tabule budúcnosti“, prípadne mnoho iných noviniek, ktoré sme zaradili do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozhodne nezáleží na tom, koľko máte rokov. Možno prišiel čas aspoň na chvíľu sa vrátiť do školských lavíc. Každý, kto sa zaujíma o dianie v našej škole, je u nás srdečne vítaný.

 

 

 

 

 


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14