O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Škola bez kried - zhrnutie cieľov

 

- nový projekt, v rámci ktorého boli všetky klasické drevené tabule nahradené špeciálnym náterom SMART WALL PAINT („tabule budúcnosti“)

- ciele projektu:

      1. vytvoriť ekologické prostredie

      2. umožniť aplikáciu inovatívnych učebných postupov a moderných učebných metód

      3. rozvíjať tvorivosť a sebarealizáciu žiakov

výhody pre žiakov i pedagógov:

  - ekologická nezávadnosť

  - odstránenie prašnosti a alergénov

  - interaktívny pracovný povrch

  - všestranné využitie (písanie, kreslenie, premietanie, magnetická časť)

  - možnosť uplatnenia inovatívnych učebných metód a foriem práce

  - prehĺbenie spolupráce medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi žiakmi navzájom

  - podnecovanie aktivity a kreativity detí

  - priaznivý vplyv na výkon žiakov a ich vzdelávacie výsledky

  - zábavná funkcia

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14