O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Koronakríza


Ako sa máte? Je názov novej relácie o duševnom zdraví na STV v spolupráci s Ligou za duševné zdravie. Každý diel je na inú tému a trvá asi 10min. Pri názve časti je priamy link do archívu STV:
1. časť Duševné zdravie v čase pandémie
    https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15802/225192
2. časť Ako zvládnuť intenzívnejšie spolunažívanie členov domácnosti
    https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15802/225227
3. časť Ako zvládnuť v karanténe samotu
    https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15802/225263 
4. časť Ako čeliť hrozbe domáceho násilia
    https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15802/225298
5. časť Ako chrániť deti pred domácim násilím
    https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15802/226246
6. časť Ako sa premieta hospodárska kríza do nášho duševného zdravia
    https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15802/226281

----------------------
Tipy na prekonanie stresu, strachu, hnevu u dieťaťa a iné rady (v češtine)
http://centrumlocika.cz/main-menu/koronavirus?fbclid=IwAR2iGPHrMG3FGmw_Edx6NDJRC8i0nfGO5r3au2iMcYRD_-X87CFXuitT4ds

---------------------------
Diagramy o úzkosti a depresii
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222707127775404&set=pcb.10222707135495597&type=3&theater

----------------------
Podcast: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:
https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

Podcast: Ako zvládnuť s deťmi túto náročnú situáciu:
 https://vudpap.sk/ako-zvladnut-s-detmi-tuto-narocnu-situaciu/
-----------
Korona pracovné listy pre deti (a nielen pre ne) vypracované CPPPaP v Liptovskom Mikuláši – na základe zásad kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT)
Úvodné slovo pre rodičov: https://www.cpppaplm.com/kbt-koronavirusu/
Pracovné listy na stiahnutie: https://www.cpppaplm.com/kbt-koronavirusu/

--------------
Kontakty
• Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 /v pracovné dni od 9:00- 18:00/
• Nonstop podpora VÚDPaP e-mail: koronavirus@vudpap.sk

 Informácie a kontakty pri domácom násilí
• Bezplatná telefonická linka pre nahlasovanie prípadov na ÚPSVaR 0800 19 12 22 https://detstvobeznasilia.gov.sk/
• Internetová poradňa https://ipcko.sk/  /non-stop chat od 7.00- 0.00/
• Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov  Telefonická linka 0907 401 749
• Linka detskej istoty http://www.ldi.sk/aktuality/novy-chat/  Telefonická linka 116 111
• Linka dôvery NEZÁBUDKA https://www.dusevnezdravie.sk/linka-dovery-je-spustena/  Telefonická linka 0800 800 566  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14