O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Školský psychológ

Mgr. et Mgr. Anna Paulenková (anna.paulenkova@zsjanzh.edu.sk)

Konzultačné hodiny: Utorok 07:30 – 09:30
Streda 13:30 – 15:00

 

           
V prípade potreby si možno konzultačné hodiny dohodnúť individuálne

 

Psychológ sídli v miestnosti č.7 na prízemí (slniečková trieda)

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14