O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Plánované aktivity ŠKD

Plán práce ŠKD na školský rok 2016 / 2017

September:

Moje prázdniny /maľujeme na chodník/

Veselo so športom /športové popoludnie/

Slušnosť nemá nikdy voľno

 

Október: Kolobežkománia /športujeme aj na jeseň/
Darček z lásky /darčeky starým rodičom/
Strašidielkománia a tekvičkománia

 

November:

Jesenné palety /tvoríme z prírodnín/

Nebo plné šarkanov /púšťanie šarkanov/

Štafetové hry

 

December:

Čarovný advent /adventný kalendár, veniec/.

Čas vianočný, čas sviatočný /dekorácie, posedenie pri stromčeku/

Anjelíci /odtlačky do snehu

 

Január: 

Snehové kráľovstvo /hry na snehu/.

Kilo sem, kilo tam /tancujeme/

Zimná nálada /zimné majstrovanie/

 

Február:

Karnevalové šantenie

Valentínka z lásky

Vitamínkové všeličo /beseda/

Pexesománia /kráľ a kráľovná pexesa v oddelení/

 

Marec:

Farebná jar /jarné dekorácie/

Kamarátka kniha /leporelá, záložky, návšteva knižnice/

Deň v pohybe /dievčatá proti chlapcom/

Hlavolamy hlavu lámu

 

Apríl:

Veľkonočné majstrovanie.

Naša Zem má sviatok /Deň Zeme/

Čarujeme z odpadu

 

Máj:

Srdce pre mamičku /Deň matiek/

Švihadlový maratón

Slniečko nás volá von /vychádzka, hry vonku/

 

Jún:

Deň všetkých detí /MDD/

Aj ocko má sviatok

Čarujeme s papierom /origamimánia/

    

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14