O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Plánované aktivity ŠKD

Plán práce ŠKD na školský rok 2019 / 2020

 

September:

Nakresli kamaráta /maľovaný chodník/

Poďme sa zoznámiť /športové popoludnie/

Zdravé maškrtenie  

 

Október:

Jazda zručnosti na kolobežkách

Starkí moji najmilší                      

Deň jablka

 

 

November:

Hop cup tralala jeseň plody rozdáva  

Letí, letí, šarkan letí

Gaštankové hry

 

December:

Čertoviny v klube /hry, súťaže v oddelení/

 Už budú Vianoce

Zimné majstrovanie

 

Január: 

Kamaráti snehuliaci

Au, bolí – pomóóc /beseda/

Puzzliáda

 

Február:

Karnevalové šantenie

Nedajme im zahynúť /starostlivosť o vtáčiky/

Súťažíme v logických hrách

 

Marec:

Jarné všeličo

S knižkami sme kamaráti

 Rýchly a rýchlejší

   

Apríl:

Veľkonočné majstrovanie

Za pokladom Zeme

Veľkonočná stopovačka

 

Máj:

Máj, máj, máj zelený…

Loptoviny       

Slniečko nás volá von /10. 5. Svetový deň pohybu /

Mám srdiečko pre mamičku

 

Jún:

Kamienkovo 

Deň otcov

Mať sviatok je príjemné

Športové disciplíny v oddelení  /florbal, futbal, vodné hry, minigolf…./

 

    

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14