O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Plánované aktivity ŠKD

Plán práce ŠKD na školský rok 2017 / 2018

September:

Maľovaný chodník /spomienky na leto/

Pripraviť sa, pozor, štart /športové popoludnie/

Kľúče k našim srdciam /čarovné slovíčka/

 

Október: Stolček, prestri sa! /vitamínový týždeň/
Starkí moji najmilší
Jazda zručnosti na kolobežkách
Hallowenske čáry máry /tekvičkovo, strašidielkovo/

 

November:

Jeseň pani bohatá /lesní škriatkovia, dekorácie – fantázia z prírodnín/

 Šarkaniáda / Letí, letí, šarkan letí/

Bavíme sa športom /športové súťaže/

 

December:

Tvorivý advent

Už budú Vianoce /darčeky,dekorácie, pozdravy/

Kde sa vzal – tu sa vzal…

 

Január: 

Rýchly a rýchlejší /zimná olympiáda – súťaže/

Au, bolí – pomóóc /beseda/

Zimné majstrovanie /

 

Február:

Fašiangový karneval Valentínske srdiečko Legománia /čarovanie so stavebnicami/

 

Marec:

Farebná jar /Veľkonočné všeličo – dekorácie, pozdravy/

S knižkami sme kamaráti /maľované čítanie, leporelo, návšteva knižnice, rozprávkové záložky/

Arabelin prsteň /vyčarovanie športových hier a súťažných disciplín/

 

Apríl:

Deň Zeme /súťažíme so zvieratkami/

Deň v pohybe /florbalový turnaj/

Poznáš ma? /prírodovedný kvíz/

 

Máj:

Krása kvetov /čarujeme z odpadu…/

Slniečko nás volá von /10. 5. Svetový deň pohybu - vychádzka, hry vonku/

Darček z lásky /Deň matiek/

 

Jún:

Kamienkovo v ŠKD /maľované kamene/

Aj ocko má sviatok

Mať sviatok je príjemné /MDD - deň plný zábavy a hier/

    

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14