O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v ŠKD

Urobme si čas na čítanie. Je to prameň múdrosti. Čo je čitateľská gramotnosť? Čitateľská gramotnosť nie je to schopnosť len prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať.

Tu nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie a používanie písaných textov. Pozrite si naše aktivity oddelení zamerané na čítanie s porozumením.

Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že navštevujeme školskú knižnicu. V knižnici prváčikov privítala pani učiteľka Gajdošíková, školská knihovníčka. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o knižnici, ako si knihy vypožičať, ako sa o ne starať, kedy knihu treba vrátiť. A na záver sme dostali čitateľský preukaz a domov sme odchádzali s požičanou knižkou.

Voľné chvíle v klube trávia naši tretiaci čítaním knižky "Škriatkovia pomáhajú deťom". Píšeme denník, kreslíme naše zážitky o všetkom, čo nás napadne.

Čo je nové v klube? Naši najmenší klubáci prváčikovia navštívili školskú knižnicu. Voľné chvíle v klube si druháčikovia spestrili čítaním obľúbených knižiek. Ich odkaz znie ,,Kniha je náš kamarát", kuk do galérie...

V októbri si v klube si druháčikovia spríjemnili deň návštevou školskej knižnice. Deti čítali spoločne maľované čítanie.

Chvíle v klube trávia naši štvrtáci aj spoločným čítaním...

Štvrtáci si popoludnie v klube spríjemnili v našej školskej knižnici. Bolo fajn, každý si našiel tú svoju knižku, ktorá ho oslovila.

Naši piataci čítajú svojim novým klubákom prváčikom. Ide im to veľmi dobre, pozrite sa ...

Čítam, čítaš, čítame v septembri...
V klube si čítame krátke rozprávkové príbehy a k prečítanému textu nás vždy čakajú aj zaujímavé aktivity. Prečítali sme si ,,O lodi Neptuno", ktorú sme sa pokúsili aj nakresliť a vylúštili sme námornícku osemsmerovku. Zaujímavý bol príbeh o ,,Kapitánovi Čierna brada", ktorého sme mali podľa prečítaného opisu nakresliť. Veríme, že sa nám to podarilo a tešíme sa na nové úlohy.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14