O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Rodičovský deň na Jednotke


 Prvej základnej škole na spolupráci s rodičmi záleží, preto pre nich organizuje aj aktivity, ktoré nie sú na základných školách bežné. Práve takáto aktivita sa na žiarskej Jednotke uskutočnila dňa 24. a 26. 11. 2015 s názvom „Rodičovský deň“, ktorý bol venovaný čitateľským zručnostiam žiakov. Jeho motto bolo - Čítajte s nami. Bol realizovaný pre všetkých rodičov prvého stupňa, ktorí chceli vedieť viac o čítaní, práci s textom a poradiť sa, ako motivovať svoje deti k čítaniu.

Prvý deň sa stretli rodičia prvákov a druhákov, nasledujúci zas rodičia tretiakov a štvrtákov. Niektorí prišli po inšpiráciu, iní s konkrétnym problémom, na ktorý školská špeciálna pedagogička hľadala odpovede. Pre rodičov nebola pripravená len samotná prednáška, ale aj množstvo ukážok pracovných listov, ktoré dostali domov. Zároveň sa dozvedeli aj o knihách a pracovných zošitoch, ktoré sú k tejto téme vhodné pre konkrétny ročník základnej školy. Do prednášky sa rodičia aktívne zapojili svojimi postrehmi pri práci s deťmi, vzájomnou výmenou skúseností.

Z Rodičovského dňa, ktorý v našej škole nebol prvýkrát, sme odchádzali spokojní. Rodičia plní nových námetov ako aktivizovať svoje deti pri čítaní a predovšetkým pri čítaní s porozumením. My s vedomím, že vedia, kam sa obrátiť po radu a pomoc na dlhej ceste svojich detí za poznaním. Spolu s učiteľmi aj rodičia doma prispievajú k zrodu aktívnych čitateľov.      

Mgr. Zuzana Čičmancová školský špeciálny pedagóg  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14