O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

So školským špeciálnym pedagógom na tému „Školská zrelosť“


Dňa 23.3.2017 sa na Žiarskej „Jednotke“ uskutočnil ďalší z rodičovských dní. Tentokrát na tému „Školská zrelosť“. Bol určený pre všetkých rodičov budúcich prváčikov. 

 

Školský špeciálny pedagóg, ktorý stretnutie organizoval, si pre rodičov pripravil prednášku o tom, čo všetko potrebuje prváčik vedieť, čo má zvládnuť pri prechode z materskej do základnej školy. Rozprával o kritériách a znakoch školskej zrelosti. Rodičia sa dozvedeli o nutnosti správnej výslovnosti ich dieťaťa, o grafomotorike a motorike, o rozumovom poznávaní, vnímaní a pozornosti, pracovnej a sociálnej zrelosti. K jednotlivým bodom mal školský špeciálny pedagóg pripravené názorné ukážky a pracovné listy pre lepšie priblíženie. Rozprával aj o tom, kedy uvažovať o vyšetrení školskej pripravenosti, pretože nestačí, ak je dieťa na školu zrelé. Je potrebné, aby bolo na ňu aj pripravené.

Rodičia sa mohli opýtať čokoľvek o zaškolení ich dieťaťa. Niektorých zaujímalo ako s tým svojím pracovať. Iných ako pomôcť v prípade ťažkostí, ako ich odstraňovať, kde hľadať pomoc u odborníkov. 

Veríme, že  aj tento deň so školským špeciálnym pedagógom splnil všetky očakávania rodičov budúcich prváčikov, ktorí sa nášho stretnutia zúčastnili.

  

Mgr. Zuzana Čičmancová, školský špeciálny pedagóg

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14