O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Na slovíčko so...

(školským špeciálnym pedagógom – tyflopédom)

 

Zrak je pre každého človeka veľmi dôležitý. Získava ním väčšinu informácií o okolitom svete. Ak ide o predškoláka či  školopovinného žiaka so zrakovými ťažkosťami, je potrebné prispôsobiť mu vonkajšie i vnútorné podmienky na jeho úspešné absolvovanie materskej i zvládnutie základnej školy. Úpravou podmienok im dávame rovnaké možnosti ako deťom, žiakom bez zrakových ťažkostí.

Tyflopéd je špeciálny pedagóg, ktorý sa takýmto deťom, žiakom a študentom venuje, aby boli úspešní a mali rovnaké príležitosti ako ich spolužiaci.

Dňa 25.3.2015 žiarska „Jednotka“ a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici zorganizovali stretnutie pre rodičov detí so zrakovými ťažkosťami. V predškolskom období ide predovšetkým o skupinu detí s amblyopiou a strabizmom – tupozrakosťou a škuľavosťou, s refrakčnými chybami – hypermetropiou, myopiou – ďalekozrakosťou, krátkozrakosťou a inými oftalmologickými diagnózami. Nešlo len o odovzdávanie informácií od špeciálneho pedagóga, ale aj o výmenu skúseností v zmysle „Ako to robím JA ...“.

Ak na nasledujúce otázky odpoviete kladne (Nosí vaše dieťa pravidelne okuliare? Používa okulzor? Má vaše dieťa aj inú optickú pomôcku ako okuliare?) a chceli by ste dostať odpovede aj na iné vaše otázky, predovšetkým ako postupovať pri nástupe vášho dieťaťa do školského prostredia (MŠ, ZŠ), čomu sa vyvarovať a ako mu, čo najlepšie pomôcť, nie je nič jednoduchšie. Radu a pomoc nájdete aj prostredníctvom e-mailu špeciálneho pedagóga –   zuzana.cicmancova@zsjanzh.edu.sk.

Výmenou skúseností a informácií medzi rodičmi a prispením vedomostí a dlhoročnej praxe odborníka nájdeme tú správnu cestu pre vaše deti.

 

Mgr. Zuzana Čičmancová

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14