O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

logoCieľ: zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov, zlepšiť ich výsledky a kompetencie prostredníctvom podpory pedagogických asistentov a člena inkluzívneho tímu (školského psychológa) na škole.

Aktivity: Prostredníctvom projektu sme pre našich začlenených žiakov získali ďalších dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa na celý úväzok, ktorí sa im budú počas dvoch rokov venovať nielen v rámci vyučovania, ale i v poobedňajších hodinách formou doučovania, záujmových útvarov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Aktivity realizované v rámci projektu:

ČITATEĽSKÝ RÚŽOK

Od septembra 2022 na našej základnej škole prebieha čitateľský krúžok pre deti so ŠVVP a zo SZP. Navštevujú ho žiaci 4. B. triedy a žiaci z 2. B. triedy.

Žiaci z 4.B. triedy čítajú detskú literatúru: Karel Čapek, Devätoro rozprávok a žiačky 2.B. triedy čítajú detskú literatúru Šmolkovia, pod vedením pedagogickej asistentky.

Cieľom rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov je vytvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a k čítaniu, rozvíjať slovnú zásobu, zlepšovať rečový prejav detí, ako aj zvyšovanie pozornosti počúvaného textu.

Rozvíjame základné čitateľské zručnosti a stratégie ako sú: kladenie otázok, predvídanie, odvodzovanie, zhrnutie textu, vizualizácia, monitorovanie.

     

 

Našou hlavnou snahou je osvojiť si správnu techniku čítania a prijať knihu za pozitívneho spoločníka počas celoživotného vzdelávania.

LITERÁRNY KRÚŽOK

Cieľom krúžku je priviesť žiakov k pravidelnému čítaniu a k zvyšovanie ich čitateľskej gramotnosti. Mnoho žiakov má nedostatky v čítaní a problémy s porozumením textu a to nielen na I. stupni ZŠ, ale i vo vyšších ročníkoch.

Tento fakt sa na vyučovacích hodinách prejavuje najmä pri samostatnej práci žiakov so ŠVVP a zo SZP, keď majú vypracovať úlohy a cvičenia z učebnice, alebo z pracovného zošita a pri vypracovaní úloh, ktorých riešenie vyplýva z textu so zadaním úlohy: 

Smelý zajko

Opice z našej police

 

V školskom roku 2021/2022 sme vytvorili dva literárne krúžky:
- 3. ročník sa venuje textom z knihy Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej.
- 4.ročník trénuje literárnu gramotnosť na textoch z knihy Tri múdre kozliatka od J.C. Hronského.
Cieľom je priviesť žiakov k pravidelnému čítaniu a k zvyšovaniu ich čitateľskej gramotnosti ale i formovať ich kladný vzťah k literatúre. Chceme, aby aj v dnešnej
dobe siahali po knihe, rozvíjali svoju fantáziu a rozširovali svoje obzory.

Žiaci 3. ročníka si trénujú čitateľskú gramotnosť z knihy Maťko a Kubko od M. Grznárovej.

Žiaci 4. ročníka sa venujú textom z knihy Osmijankove rozprávky od K. Bendovej. Snažíme sa, aby si jednotliví žiaci rozširovali slovnú zásobu a komunikačné zručnosti, priamo úmerne podporujeme aj schopnosť písať a tvoriť obsah prečítaného (Žiaci si predstavujú ako postavy vyzerajú a kde sa nachádzajú).

 

V 3.ročníku aj v 4.ročníku sme sa venovali textu Neblázni sa mamička od Gabriely Futovej. Čítanie s porozumením deťom pomáhalo učiť sa a napredovať pri získaní nových vedomostí. Pri čítaní si rozširovali slovnú zásobu. 

VÝTVARNÝ KRÚŽOK

Cieľom krúžku je umožniť žiakom rozvíjať vnímanie, tvorivosť, predstavivosť a fantáziu, podporovať ich nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu a kreativitu. Pri tvorbe jednotlivých diel si žiaci zároveň precvičujú jemnú motoriku, ktorá je dôležitá hlavne v dnešnej dobe mobilov, kedy je u žiakov badať zaostávanie v tejto oblasti – napríklad pri narábaní s nožnicami či štetcom. Prostredníctvom tohto krúžku sa u detí rozvíja vytrvalosť a kladný vzťah k výtvarnému umeniu. 

 

V školskom roku 2021/2022 sa v rámci výtvarného krúžku realizovali tieto aktivity:

- jesenné a zimné tvorenie: veverička, vianoční škriatkovia, vianoční sobíkovia, vianočná pohľadnica - stromček, snehuliak, zimná čiapka, slimáčik, .......

- jarné a letné tvorenie: valentínska pohľadnica, fašiangové masky, jarné kvietky, zajačik, veľkonočné kuriatko, vtáčik 

 

Jarné obrázky – technika dekupáž /3.A a 3.B/

16. a 17. marca 2021 sme v rámci záujmovej činnosti prežili pekné tvorivé popoludnie. Žiaci tretieho ročníka  sa oboznámili s novou výtvarnou technikou dekupáž. Ide o tzv. „servítkovú techniku“. Pod šikovnými rukami žiakov vznikli veselé jarné obrázky. Teraz nám krášlia našu triedu a v máji ich s radosťou dáme našim mamičkám, aby sme ich potešili pri príležitosti ich sviatku – Dňa matiek.

Veľkonočné vajíčka /1.B/

24. marca 2021 opäť ožil náš ateliér. Tentokrát sme sa s chuťou pustili do výroby pestrých veľkonočných vajíčok. Pretože sme ešte len prváci, pomohli nám naši starší kamaráti – žiaci zo 7. B triedy. Tí pre nás vyrobili pestré kvietky technikou queeling. Tieto sme pomocou špendlíkov pripevňovali na polystyrénové vajíčka. Ozdobené peknou mašličkou nám pripomínajú, že veľkonočné sviatky nám už klopú na dvere.

 

Ozdobný zápich Zajačik /3.A/

V pondelok 22. a 29. marca sme sa rozhodli, že si vyzdobíme triedu veselými jarnými zápichmi – zajačikmi. Polystyrénové vajíčka sme oblepili farebnou priadzou. Potom sme pomocou tavnej pištole „zajačikom“ prilepili oči, dlhé uši a labky. Do spodnej časti sme zapichli špajdlu a ozdobili farebnou mašličkou. Poriadne sme sa potrápili, kým sa nám podarilo celé toto „dielko“ dokončiť, no výsledok stál rozhodne za to. Naše zajačiky sú veľmi pekné. Pestré a veselé nám krášlia črepníky s kvetmi v našej triede.

Predný a zadný steh /4.A a 4.B/

V apríli sme sa učili dva nové stehy: predný a zadný.

Predný steh sme si cvičili na makete mačacej hlavy, vystrihnutej z kartónu. Práca nám šla od ruky, predný steh sme zvládli všetci hravo: dievčatá aj chlapci. Horšie už bolo navliekanie farebných nití do ihly a robenie uzlíkov. No aj toto sme po predchádzajúcich ťažkostiach zvládli. Hotové „mačacie hlavy“ sme ozdobili gombíkmi, fúzikmi zo zrebného plátna, mašličkami a čipkami.

Zadný steh, ktorý je trochu náročnejší, sme si taktiež najskôr precvičili na makete z kartónu. Keď sme už techniku zadného stehu zvládli, vystrihli sme si každý po dve srdiečka z červeného filcu. Pomocou zadného stehu sme ich zošili, vyplnili dutým vláknom, ozdobili ozdôbkami zo samolepiaceho filcu. Nakoniec sme spravili očko na zavesenie zo zrebného špagátu. Pekné vlastnoručne vyrobené srdiečka určite potešia naše mamičky na Deň matiek.

Odlievanie mydla /1.B, 3.A, 5.A/

Naše mamičky toho pre nás tak veľa robia! Ľúbia nás a aj my ich veľmi ľúbime. Preto sme v našej tvorivej dielničke vyrábali voňavé darčeky pre naše mamičky. Žiaci 1.B, 3.A a 5.A triedy sa dozvedeli o zložení a výrobe mydla a samy si odliali voňavé farebné mydielka. Podľa vlastného vkusu si vybrali vôňu aj farbu mydielok. Pekne si ich zabalili do priehľadného celofánu a ozdobili mašličkami. Tieto voňavé darčeky určite potešia každú mamičku, starkú alebo tetu, ktoré sa o nás s láskou starajú.

Výrobky z drôtu /4.A a 4.B/

Od 10. do 19. mája sme sa venovali vyrábaniu predmetov z drôtu. Z drôtikov rôznej hrúbky a farby sme za pomoci klieštikov a vlastnej šikovnosti vyrábali prstene, náramky, náušnice, prívesky, kľúčenky, stromčeky a zvieratká. Najskôr sme si premysleli, čo budeme vyrábať, nakreslili výtvarný návrh a po schválení návrhu pani asistentkou sme sa pustili do práce. Vyrobené dekoratívne predmety sme dozdobili sklenými alebo drevenými korálkami rôznych farieb. Práca s drôtom bola náročná, no po počiatočných neúspechoch sa každému podarilo vyrobiť aspoň jeden pekný výrobok, ale boli medzi nami aj takí šikovníčkovia, ktorí si ich vyrobili niekoľko kusov.

V mesiaci december 2022 sa uskutočnil výtvarný krúžok, deti vyrábali Mikuláša s bradou z papierových tanierikov. Najskôr sme vyrobili tvár Mikuláša a potom sme dolepili bradu  z vaty a papierových pásikov. S deťmi sme uskutočnili aj rozhovory o tom ako budú tráviť Vianoce a aké darčeky by si priali dostať pod stromček.

mikulas    mikulas   mikulas

  

 

logologologologo

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.gov.sk

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14