O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Bábkové divadlo v 5. A triede

 

      Na hodine literatúry sme sa nedávno učili o bábkovom divadle. Dozvedeli sme sa viacero nových vecí – napr. čo je animácia alebo aké typy bábok sa v divadelných hrách používajú. Potom pani učiteľka povedala, že ak chceme, môžeme si také bábkové divadlo pripraviť aj v našej triede. My sme, samozrejme, súhlasili a hneď  sme sa pustili do práce.

      Najprv sme sa rozdelili do skupín a začali sme vymýšľať vhodný príbeh. Musel byť taký, aby sme k nemu vedeli vytvoriť bábky, kulisy a aby sme ho dokázali zahrať. Zabralo nám to dosť času, lebo niektorí spolužiaci si robili kulisy z kartónov a pekne ich pomaľovali. Ani práca na bábkach nebola jednoduchá. Iba niektorí kamaráti mali doma bábky kúpené v obchode, väčšina z nás si musela vlastnými silami vytvoriť maňušky, marionety alebo javajky. Asi týždeň bol cez prestávky v triede neporiadok a hluk väčší než zvyčajne, lebo všetci sme si naše predstavenia pripravovali a nacvičovali. Boli sme trochu v strese, ale na deň, keď sme mali vystúpenie, sme sa všetci veľmi tešili. Každý sa predviedol, ako najlepšie vedel. Niektoré príbehy boli veselé – napr. o krave, ktorá si doma urobila párty, iné poučné – napr. o tom, ako by sme sa mali starať o zvieratká, ale našiel sa aj príbeh so smutným koncom.

      Nakoniec sme príbehy a ich predvedenie hodnotili a hlasovali sme, ktorá skupina mala najkrajšie bábky a kulisy. Všetci sme dostali jednotky, ale po hlasovaní sa pani učiteľka rozhodla, že víťazné skupiny dostanú ešte jednu jednotku navyše. Teraz sa už pripravujeme na ďalšie vystúpenie, lebo svoju prácu chceme ukázať našim mladším spolužiakom z prvého a druhého ročníka.

Ela Harangozóová (5. A)

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14