O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Čitateľské podujatie pre žiakov 1. stupňa

 

      Pani učiteľka Schultzová vymyslela netradičné čitateľské podujatie pre žiakov prvého stupňa. S prípravou potrebovala pomôcť, a tak sa spýtala nás piatačiek, či by sme neboli také ochotné. My sme, samozrejme, našu pani učiteľku nenechali v štichu. Niekoľkokrát sme sa museli po vyučovaní stretnúť, aby sme dali dokopy naše nápady. Ale ráno 3. marca 2015 nás už pani učiteľka čakala vo vestibule a spolu sme šli do knižnice, aby sme nachystali všetko potrebné. A potom to celé začalo.

      Ako prvá prišla trieda 4. C s pani učiteľkou Hradskou a potom nasledovali žiaci 4. A s pani učiteľkou Bistovou. Naše podujatie bolo zamerané na čitateľskú gramotnosť a pre každú triedu sme mali pripravené aktivity, ktoré trvali dve vyučovacie hodiny. Najprv mala pani učiteľka Schultzová príhovor, v ktorom všetkých privítala a oznámila, čo bude nasledovať. Potom už udelila slovo nám.

V prvej časti podujatia museli žiaci plniť úlohy, ktoré sme pre nich vymysleli a pripravili. Úvodnú aktivitu mala na starosti Ela. Naučila deti správne sa orientovať v knižnici, a tak sa všetkým podarilo nájsť podľa názvu určené knihy. Potom nasledovala krížovka. Jednotlivé zadania čítala Kajka a Sisa správne odpovede dopĺňala farebnými obrázkami. Treťou úlohou deti sprevádzala Aďa. My a niektoré naše spolužiačky sme sa poprezliekali za rôzne rozprávkové bytosti a deti mali uhádnuť, koho predstavujeme. Bolo vidieť, že naši mladší spolužiaci sa dobre pobavili. Trochu ťažší bol nasledujúci vedomostný kvíz, ktorý viedla Lenka. Ale niektoré úlohy boli fakt vtipné, takže sme sa vždy dopracovali k tej správnej odpovedi. Najdôležitejšia však bola práca s textom. Štvrtáci si prečítali príbeh Uhundraný radiátor a potom vypracovali otázky. Bolo ich veru dosť, ale žiaci všetko zvládli. Páčilo sa im hlavne vymýšľanie originálneho názvu, iného záveru, napodobňovanie zvukov radiátora alebo stvárnenie pocitov radiátora pomocou výrazu tváre. Rozhodne stojí za to pozrieť si priložené fotky! Deti boli šikovné a naozaj sa snažili. Za splnenie niektorých ťažších úloh dostali aj sladkú odmenu.

V druhej časti podujatia pani učiteľka deťom predstavila knihu Tajomstvá spoza dverí..., ktorú vytvorili jej žiaci, terajší deviataci, v minulom školskom roku. My sme štvrtákom prečítali niekoľko ukážok a potom nasledovalo hlasovanie o najkrajší príbeh.

      Myslíme si, že naše podujatie sa všetkým veľmi páčilo. My sme síce po tých štyroch hodinách boli riadne unavené, ale práca s mladšími deťmi bola zaujímavá. Veľmi nás to bavilo a dúfame, že niečo podobné pripravíme aj budúci rok. Už teraz sa na to tešíme. Po skončení podujatia nám pani učiteľka poďakovala za pomoc a pochválila nás. Na druhý deň sme dostali jednotky a dokonca aj čokoládky. My sme sa, samozrejme, potešili, hoci sme nepomáhali kvôli odmenám.

E. Harangozóová, S. Herková, A. Knapová, K. Lovčičanová, L. Macháková (5. A)

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14