O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Kyslé dažde a Žiarska kotlina


Žiaci sa  v rámci projektu Kyslé dažde a naša Žiarska kotlina zameriavajú aj na pravidelné sledovanie kyslosti zrážok. Naučili sa správne odoberať vzorky a vyhodnocovať ich. O svojej činnosti oboznámili aj mladších spolužiakov z 3.A triedy, ktorí sa tiež venujú sledovaniu vody v prírode.

(viac fotografií tu)

Mladí chemici v 3.A from ZŠ ZH on Vimeo.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14