O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Deň Zelených škôl na Jednotke

 

ZŠ na Ul.Dr.Janského č.2 v Žiari nad Hronom patrí do medzinárodnej siete Zelených škôl ECOSCHOOL už od roku 2007. Neustále učitelia aj žiaci tejto školy dokazujú, že majú k prírode blízko a nie je im ľahostajná. Nebolo tak ani teraz. Streda a štvrtok 22.-23.4.2015 sa niesli na škole v duchu aktivít pre Zem, ktoré si pripravilo pre svojich spolužiakov, ale aj kolegov Kolégium Zelenej školy na Jednotke.

Streda bola venovaná Záväzku pre Zem, ktorý žiaci aj pedagógovia prijali na ochranu našej Zeme. Venovali sme sa bylinkovej záhradke a všetkým rastlinkám v okolí školy. V rovesníckom vyučovaní sa spolužiaci naučili ich poznávať, ochutnávali bylinkové čaje, predstavili im  vedeckú prácu ZOČ nášho siedmaka Daniela Beňa, ktorý z byliniek vyrobil aj rôzne voňavé liečivé mastičky a tinktúry. Súťažil s ňou na celoslovenskej súťaži ZOČ v Piešťanoch. Formou hier sme si zopakovali aj poznávanie našich chránených druhov rastlín a živočíchov. Na dvore sme si vyčistili trávniky aj celé okolie školy od nechcených odpadkov, odburinili minulý rok zasadené tuje a záhončeky, aby mohli krásne rásť a kvitnúť pre našu radosť. Osadili sme k bylinkám pripravené menovky, aby sme ich mohli všetci vždy dobre poznávať. Žiaci školského klubu detí sa aj v popoludňajších hodinách venovali čisteniu, tentoraz okolia blízkeho Lutilského potoka. Pred školou sme mali infostánok, kde si mohli okoloidúci spoluobčania mesta zistiť, aký záväzok si naša škola dala na Deň Zeme. Spýtali sme sa ich, čo robia pre našu Zem oni,  zväčša boli odpovede pozitívne, že separujú zber, ... poradili sme im, že je lepšie ho minimalizovať, tak, ako sa o to snažíme my. Ale aj tak sme ich pochválili a poďakovali im.

Štvrtok sme venovali vtáčikom a zvieratkám. Pozvali sme si na náš dvor pána ornitológa z lesníckeho múzea vo Sv. Antone aj lesných pedagógov zo Žarnovice. Naučili sme sa, ako a kde zavesiť vtáčie búdky, ktoré sme mali už vyrobené, len sme ich potrebovali zavesiť na stromy. Chceme, aby nám vtáčiky ochraňovali rastlinky pred škodlivými húsenicami. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu hier a zábavného učenia na dvore, kde si  v budúcnosti chceme vybudovať učebňu v prírode. Študenti lesníckej školy v Banskej Štiavnici nám ukázali aj živých dravcov ... Plamienku driemavú a Sokola myšiara ...tie sa žiakom páčili najviac. Mohli ich aj pohladiť, ale len na brušku. Naučili sa, že po krídlach ich hladiť nesmú, lebo tomu sa bránia, ohrozovalo by ich to.

Ani pedagógovia nezaháľali. V piatok sa pani učiteľky I. stupňa pričinili o to, že aj bylinková záhradka už nemá burinu. Ďakujeme :)

Dni Zelených škôl máme za sebou, to ale neznamená, že sa „zeleno“ nebudeme správať aj naďalej. Žiaci aj pedagógovia našej školy sa radi hlásia k tomu, že sú zo Zelenej školy, lebo naše zmýšľanie je v duchu ochrany našej krásnej prírody. Nežijeme len pre dnešok, na svete nie sme sami, príroda si sama nepomôže, ak sa o to nepričiníme aj my tým, že ju budeme chrániť.

 Kolégium Zelenej školy na Jednotke.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14