O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Fair Trade na Vianočnej burze

Na obaloch potravín nájdeme rôzne informácie - zloženie, množstvo tuku, meno výrobcu, krajinu pôvodu a iné. Väčšinou sa na obaloch nepíše, či tí, ktorí potravinu vyrobili, dostali spravodlivú mzdu ani či pracovali v dôstojných a bezpečných podmienkach.
Líder írskej skupiny U2 Boono Vox povedal: "Medzinárodný obchod musí dať šancu každému, nielen národom, ktoré stanovujú pravidlá. Najchudobnejšie krajiny nechcú donekonečna čakať na omrvinky našej pomoci. Chcú sa z chudoby dostať aj vlastným pričinením. A na to potrebujú spravodlivé hracie pole."
Fair Trade poskytuje výrobcom v rozvojových krajinách prístup na svetové trhy a dôstojné podmienky. Produkt spravodlivého obchodu spoznáme podľa loga    .
Naša škola nakúpila výrobky s logom Fair Trade, ktoré žiačky zo 7.A predávali na Vianočnej burze. Riadili sme sa africkým príslovím, ktoré hovorí: "Keď pavúky spoja siete, môžu zviazať leva."
   
(viac fotografií tu)

Fair Trade na Vianočnej burze from ZŠ ZH on Vimeo. 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14