O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Projekt Fair Trade z prvej ruky na našej škole

Žiaci 7.A triedy sa zapojili tohto roku do projektu Fair Trade z prvej ruky. Naučili sa, že ide o spravodlivý obchod a že pomáha ľuďom z krajín tretieho sveta.

Prvýkrát o ňom počuli na interaktívnej výstave „Klíma nás spája“ ,kde videli aj zopár Fair Trade výrobkov .Chytilo ich to a začali sa oň zaujímať viac ... zisťovali si, či sa aj u nás dajú kúpiť  Fair Trade výrobky, dokonca aj zorganizovali predaj takýchto sladkostí na vianočnej burze. Ostatných žiakov školy oboznamovali s touto ideou pomocou násteniek, ktoré vyvesili na stenách chodieb školy. Na Deň bez chudoby predávali vlastnoručne urobené biele náramky, ktoré potom predávali rodičom na RZ za symbolické ceny a  utŕžené peniažky použili na adopciu na diaľku etiópskeho dievčatka Birtukan Lemma Kassa . P.uč.Rozenbergová im pomohla nadviazať  elektronický kontakt s farmou v Kérale v Indii, ktorej pomáha organizácia Fair Trade. Zistili si potrebné informácie o ich osude a ako im Fair trade pomohlo.

Všetko spracovali do projektu ,ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke:

http://www.ferovepribehy.sk/application/Pages/ProjectList.aspx?&currentPage=1

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14