O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Európsky deň jazykov

25.9.2009 sme si rôznymi aktivitami pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci pripravili rozhlasové vysielanie v troch cudzích jazykoch, učitelia v tento deň používali na vyučovaní aj slovíčka s ruštiny, nemčiny či angličtiny,...
V 3.A sa žiaci naučili ruskú pésenku :-).

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14