O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prehliadka kaštieľa

 12.10.2009 žiaci 3. A,B,C a 4.A navštívili kaštieľ v Žiari nad Hronom. Formou zážitkového učenia sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii mesta, ktoré pre nich pripravili študenti SOA. Nasledovala prehliadka s p. Historinkou.
Fotografie z prehliadky

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14