O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Klíma nás spája

V dňoch 21.9. - 5.10.2009 bola na našej škole sprístupnená výstava Klíma nás spája. Výstava je tematicky venovaná problematike klimatických zmien, skleníkového efektu a globálnym ekologickým a environmentálnym súvislostiam.

Cieľom výstavy ale nie je podať žiakom katastrofický scenár o zániku sveta. Práve naopak. Výstava ponúka nielen množstvo faktov a informácií, ale ponúka aj odpovede na najčastejšie otázky a predovšetkým možnosti a riešenia, ako môže každý z nás prispieť svojim konaním k ochrane životného prostredia, k ochrane klímy. Na 18-tich plnofarebných paneloch sú fotografie a heslovitý text, ktorý je pre lektorov výstavy pomôckou k výkladu. Ďalšou súčasťou sú interaktívne pomôcky a hry (veľká plátená mapa sveta, prístrešok domorodcov z dažďového pralesa, klimatický stan, množstvo reálnych a plastických ukážok predmetov každodenného života ľudí z opačného konca zemegule... ), ktoré vtiahnú žiakov priamo na výlet po zemeguli či do Amazonského pralesa.

 

Krátke video z inštruktáže vyučujúcich

 

Ukážky z výstavy za účasti žiakov

 

Fotografie z priebehu výstavy

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14