O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Na základe vyhlásenia súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc s tohoročnou témou Sila prostredníctvom spoločenstva - kolegialita, rozmanitosť, vízia, sa aj naša základná škola 27. 10. 2014 zapojila do tohto projektu. Cieľom našej akcie v tento deň bolo zábavnými formami priblížiť deťom na prvom stupni svet školskej knižnice, svet kníh a rozprávok, podporiť u nich dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

P1000587      P1000575                                                                            

Školská knižnica sa v tento slávnostný deň zmenila a všetci žiaci prvého stupňa so svojimi pani učiteľkami prišli osláviť tento deň. Postupne prichádzali do našej  rozprávkovej knižnice podľa vopred určeného harmonogramu. Privítala ich školská knihovníčka a na interaktívnej tabuli spoločne vyriešili zopár zábavných rozprávkových úloh spojených napr. aj s angličtinou. Predstavili sa im 4 obľúbené rozprávkové postavičky, ktoré v tento deň ožili a rozhodli sa prečítať svoje príbehy. Výzdoba knižnice bola spojená aj s výstavou obľúbených detských kníh.

P1000565P1000566

                                                                             

Rozprávkové aktivity pokračovali vo vyučovaní aj po návšteve školskej knižnice. Žiaci so svojimi pani učiteľkami v triedach ilustrovali rozprávky prečítané v knižnici, vyrábali záložky do knihy pre žiakov z českej školy, vypracovali zábavné rozprávkové pracovné listy, počítali rozprávkové slovné úlohy, ale napr. si vypočuli aj čítanie rozprávky od otecka jedného zo žiakov.

           

        

Akcia mala u detí veľký úspech a svoje názory, postrehy, či nápady v tento deň mali možnosť vyjadriť aj prostredníctvom jednoduchej ankety. Na základe výsledkov ankety budeme našu školskú knižnici neustále zveľaďovať, aby sme ju čo najviac prispôsobili požiadavkám našich žiačikov.

 

Podujatie navštívilo aj vedenie našej školy - riaditeľ Mgr. Marek Baláž, zástupkyňa pre 1. stupeň Mgr. Oľga Berkešová, zástupkyňa pre 2. stupeň Mgr. Viera Kaníková, metodička pre odbor školstva v našom meste Mgr. Adriana Giláňová, predsedkyňa rady školy Katarína Pittnerová a niekoľkí rodičia.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14