O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Čitateľské podujatie

Dňa 10. decembra 2014 sa pod vedením pani učiteľky Schultzovej uskutočnilo v školskej knižnici netradičné podujatie. Bol to krst knihy, ktorú sme vydali my – žiaci 9. A triedy.

 

Ale pekne po poriadku. Nápad vytvoriť knihu bol akýmsi spontánnym rozhodnutím. Jednoducho sme minulý školský rok v rámci slohových cvičení mali priestor na vlastnú tvorbu. Pani učiteľka nás nechcela obmedzovať, ale povedala, že predsa len bude mať jednu podmienku – naše texty musia nejakým spôsobom súvisieť so školou. Všetci sme sa pustili do písania. Samozrejme, naše výtvory sme nestihli dokončiť v škole, takže sme pokračovali doma a potom sme ich poslali slovenčinárke na mail, aby ich mohla skontrolovať a ohodnotiť. Tak vznikol súbor príbehov a jedna báseň, lebo náš spolužiak Adam má básnické črevo. Pani učiteľke napadlo, že by sme to mohli využiť a vydať našu spoločnú knihu. A keďže knihy sú krajšie, keď obsahujú aj obrázky, každý z nás k svojmu príbehu vytvoril aj ilustráciu. Pani učiteľka potom obrázky naskenovala a povkladala k textom. Všetci sme rozmýšľali, ako by sme našu knihu mohli pomenovať. Nápadov bolo veľa, ale chceli sme niečo originálne. Vybrali sme teda tri najlepšie návrhy a hlasovali sme. Zvíťazil názov Tajomstvá spoza dverí... Máme, samozrejme, na mysli dvere našej triedy.

 

Krstnou mamou našej knihy sa stala pani Kaššová, ktorú všetci veľmi dobre poznáme, lebo vedie detské oddelenie v Mestskej knižnici Michala Chrásteka. Pani Kaššová pokrstila našu knihu farebnými písmenkami a zaželala jej, aby si získala čo najviac čitateľov. Krstu sa zúčastnili žiaci 5. A triedy, ktorí mali možnosť vypočuť si niekoľko príbehov, ktoré sme im prečítali. Potom piataci hlasovali, ktorý text sa im najviac páčil. Zvíťazilo rozprávanie o mimozemskej príšere, ktorá na seba vzala podobu učiteľky – fyzikárky. Ale len o jeden hlas menej mal príbeh, v ktorom sa na pohľad nenápadný školník Jožko menil na WCmana a bojoval s hajzelmonštrom. Boli by sme radi, keby si našu knihu prečítalo čo najviac detí. Jeden výtlačok sme preto darovali mestskej knižnici a jeden sme dali aj do našej školskej knižnice, takže „tajomstvá spoza dverí našej triedy“ sú už verejné...

 

V druhej časti podujatia sme mali pre piatakov pripravené rôzne zaujímavé úlohy zamerané na prácu s textom. Žiaci boli rozdelení do skupín a riešili krížovku, odpovedali na otázky, kreslili hlavnú hrdinku a vyjadrovali sa aj pomocou mimiky a gestikulácie. Tešilo nás, že všetci piataci ochotne pracovali a spoločne sme sa aj zabavili. Samozrejme, mali sme pre nich prichystanú aj sladkú odmenu.

 

Pripraviť a zrealizovať toto čitateľské podujatie bolo síce náročné, ale stálo to za to, pretože deti mali radosť z čítania. Dúfame, že naša kniha si nájde množstvo nových čitateľov. Stačí navštíviť našu školskú knižnicu. 

 

V. Kazárová, D. Köpplová, N. Páleníková (9. A), M. Schultzová (uč. SJL)

FOTOGRAFIE

VIDEO

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14