O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Na Jednotke učila vedkyňa z Lausanne

Na našej škole vyučovanie prírodovedných predmetov spestrila vedkyňa Janka Majerská, ktorá už štvrtý rok pôsobí v Švajčiarskom federálnom polytechnickom inštitúte v Lausanne, kde sa venuje vede a výskumu v oblasti molekulárnej biológie.

O tom, že z našej "Jednotky" vychádza veľa úspešných žiakov potvrdzuje aj prítomnosť Janky Majerskej. Po rokoch sa vrátila na našu školu a vymenila lavicu za katedru. Zmysel jej prednášok nebol len v predstavení jej zaujímavej a dôležitej práce v Lausanne, ale aj zaujímavým odprednášaním rôznych tém z chémie a prírodovedy našim žiakom. Jej prítomnosť sme chceli využiť hneď viackrát, to nie len odborne, ale aj jazykovo. Časť jej prednášok bola v anglickom jazyku, aby si naši žiaci obohatili odbornú angličtinu. Na hodinách sa s Mgr. Jankou Majerskou stretli štvrtáci, piataci, šiestaci a deviataci. Reakcie žiakov aj samotných učiteľov boli veľmi pozitívne. Žiakov takáto zmena príjemne potešila. Pani učiteľky štvrtákov boli príjemne prekvapené reakciou žiakov aj ich jazykovou smelosťou. Sme radi, keď naše úsilie žiaci v takýchto situáciách využijú a ukážu, že majú na čom stavať.                                                                                  

Štangová, Tršová Husárová

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14