O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Návšteva ministra životného prostredia

9. 4. 2010 navštívil našu školu minister životného prostredia Slovenskej republiky Jozef Medveď. Žiaci sa na besede s ministrom zaujímali o jeho vzťah k životnému prostrediu, ale napríklad aj o to, v akom aute jazdí. P. minister sa oboznámil s projektom  Zelená škola, ktorého cieľom je nájsť cestu vedúcu k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti. Po prehliadke školy minister spoločne s deťmi zasadil stromček v školskej záhrade.

 

(viac fotografií tu)

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14