O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

O praveku zážitkom

Vyučovanie praveku v našej štvrtej A triede sa uskutočnilo zážitkovou formou. Na niekoľko hodín sme sa premenili na praľudí, ktorí zistili ako sa vtedy žilo, obliekalo a stavalo. Pútavá prednáška pani učiteľky Valiky Fridrichovej navodila tvorivú atmosféru. Vyučovanie výtvarnej a pracovnej výchovy nám otvorilo možnosť vyrobiť si príbytky. Vyvrcholením nášho bádania bola prezentácia pre žiakov z ostatných ročníkov, na ktorú sme prišli dobovo oblečení. (fotografie)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14