O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Škultétyho rečňovanky

Janka Frindtová, žiačka III.B triedy, získala na XVIII. ročníku celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe  - Škultéty rečňovanky ocenenie časopisu Slniečko. Ocenenie si v dňoch 16. - 17. októbra bola prebrať vo Veľkom Krtíši.

 

viac fotografií tu

Ocenené práce:

NA LÚČKE POD BREZOU
Na lúčke pod brezou rastie hríbik malý,
vedľa neho veľké steblo trávy.
Na tom steble malý zvon,
v hríbiku je pekný dom.
Bývajú v ňom traja kamaráti,
húsenička, chrobáčik a nás malý slimáčik.

ZÚBKY
vytrhol mi zubár zúbky,
už sa veľmi kývali.
nebola som príliš rada,
že sa doma nedali,
ockovi sa šmýkali.

TETE ANIČKE
Poviem Vám básničku,
ale len maličkú.
Stojí za to,
jar ma jedno zlato.
Vtáčiky na nebi štebocú si
básne i klebety,
čo im hlavou preletí.
Dnes šesťdesiatku Anka má,
veľkú radosť z toho má.

KEĎ RÁNO VSTÁVAM

Slovensko je krásne,
celý svet tu žasne.
V hore praštia konáriky
a na lúkach vonia tráva,
vždy keď ráno doma vstávam.

MAMIČKE
Mamička moja, ja Ťa tak ľúbim,
celé srdiečko Ti sľúbim.
Keď ma hladíš po hlávke,
cítim sa jak v rozprávke.
A Keď sa raduješ, teším sa tiež,
lebo lepšej maminky niet. 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14