O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Štvrtáci na zbere šípok


Dňa 21.9.2009 sa žiaci IV.B a IV.C triedy zúčastnili zberu šípok na Šibeničnom vrchu, ktorý spojili so športovými aktivitami. Počasie bolo krásne slnečné, takmer ešte letné, čo určite dodalo na nálade a radosti. Deti sa síce spočiatku obávali, či bude šípok dostatok pre každého, ale po chvíli sa ich obavy rozplynuli. Pani učiteľky vyhlásili súťaž o najlepšieho zberača. Túžba uspieť hnala deti vpred a ani sa nenazdali a ocitli sa na samom vrchu "Šibeničiaku". Tam sa posilnili výdatnou desiatou a pokochali pohľadom z výšky na svoje rodné mesto.
Nasledovali športové súťaže a radosť z víťazstiev. Deti sa vrátili domov unavené, ale plné dojmov a zážitkov.
       
viac fotografií tu
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14