O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výsledky Testovania 9


Prinášame Vám výsledky Testovania 9 na našej škole v šk. roku 2009/2010

Slovenský jazyk a literatúra Matematika
IX.A 80,96 % 85,19 %
IX.B 71,56 % 57,82 %
IX.C 47,91 % 32,50 %
priemer za školu 71,82 % 58,50 %

Najlepší výsledok dosiahol žiak Martin Žurav (IX.B):
SJL -95 %, MAT -100 %

100% dosiahli nasledujúci žiaci:

Matematika: Dana Botková  (IX.A),Alica Cesnaková (IX.A), Dominika Malatincová (IX.A), Andrea Považanová (IX.A),Martin Žurav (IX.B)

Slovenský jazyk a literatúra: Kristína Vrtíková (IX.A)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14