O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Učiteľ na 1

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v rámci podujatia Učiteľ na jednotku primátor Ivan Černaj pedagógov nášho mesta.
Z našej školy ocenenie získali p. uč. Peter Nemec, p. uč. Monika Urblíková a p. vych. Ľubica Katialová. Cenu primátora získala p. uč. Marta Marušková.
 
(viac fotografií tu)

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14