O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Nie je dôležité vyhrať, ale zabaviť sa


V priestoroch našej školy sa dňa 14. mája 2010 po prvýkrát konal spoločný volejbalový turnaj učiteľov základných a stredných škôl v našom meste. Toto športové podujatie zorganizoval riaditeľ 1. ZŠ Marek Baláž v spolupráci s telocvikárom Rastislavom Štangom. Poďakovanie za finančnú aj organizačnú pomoc patrí i konateľovi MŠK Jánovi Žiakovi.

Volejbalový turnaj slávnostne otvoril primátor Ivan Černaj. Potom už nasledovali jednotlivé zápasy, v ktorých sa stretlo osem družstiev. Svoje sily si postupne zmerali všetky štyri žiarske základné školy, Gymnázium, SOA, Súkromná stredná odborná škola technická a Stredná odborná škola obchodu a služieb. Všetci účastníci prejavili zanietenosť pre hru a preukázali športového ducha. Vďaka viacerým volejbalovým talentom mal tento turnaj naozaj dobrú športovú úroveň. Na kondícii hráčov sa odrazila skutočnosť, že stredoškolskí pedagógovia sa pri volejbale stretávajú pravidelne už niekoľko rokov. Učitelia základných škôl teda mali silných súperov, ale nedali sa zahanbiť a majú motiváciu trénovať. Pre víťazov turnaja boli, samozrejme, pripravené aj symbolické ceny. Nechýbalo občerstvenie, a tak mohlo stretnutie pokračovať príjemnou zábavou, o ktorú sa staral DJ Jozef Rochovský.

Všetci zúčastnení pedagógovia sa zhodli na tom, že pri takýchto akciách vôbec nezáleží na výsledkoch. Oveľa dôležitejšia je chuť športovať a skvelá nálada. Toto podujatie bolo výnimočnou príležitosťou, pri ktorej sa mohli učitelia stretnúť aj v inej než pracovnej atmosfére. Keďže sa táto myšlienka stretla s priaznivou odozvou, organizátori dúfajú, že sa práve zrodila nová tradícia.
(viac fotografií tu)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14