O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Druháci na tému zdravie

V decembri mali žiaci druhých ročníkov v prírodovede tému Zdravie. O ľudskom tele sa učili s pani učiteľkou Rozenbergovou po anglicky. Druháci navštívili aj Záchrannú zdravotnú službu v Žiari. Od záchranárov sa dozvedeli veľa o úrazoch, vybavení sanitky a o ich práci.

(viac fotografií tu, zážitky žiakov)


Druháci o ľudskom tele po anglicky... from ZŠ ZH on Vimeo.

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14