O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Oznam pre rodičov

 

Vážení rodičia!

 

Dňa 8. 4. 2013 žiaci dostanú prihlášky na stredné školy vrátane osemročných gymnázií. Prihlášku treba skontrolovať (meno, rodné číslo, adresa, známky, škola a odbor), dať potvrdiť lekárovi a doplniť podpis zákonného zástupcu a žiaka.

 

Potvrdenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať výchovnej poradkyni do 12. 4. 2013. Všetky prihlášky na SŠ a OG spolu s priloženými prefotenými diplomami odosiela škola. Zápisné lístky budú vydané len na podpis zákonného zástupcu na najbližšom ZRPŠ.

Ďakujem za vybavenie. M. Schultzová, vých. poradkyňa

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14