O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Ekohliadky tried - šk. rok 2020/2021

2.A Patrícia Rošková, Tamara Šurková
2.B Nela Šárniková, Tomáš Chrobák
3.A Šimon Puliš, Michal Bista, Boris Kicko
3.B Nelly Urblíková, Samuel Táborský
4.A Dávid Macko, Petra Tökölyová
4.B Monika Giláňová, Adam Hanuška
5.A Nina Glázerová, Bianka Kováčová
5.B Dávid Hlaváč, Gregor Klacek, Daniela Zaťková
6.A Nella Kúštiková, Lilien Wágnerová
6.B Samuel Mališ, Richard Kavacký
7.A Viktória Júdová, Ema Urgelová, Mathias Uhrík
7.B Sára Marušková
8.A Peter Šimovič, Sebastián Matiščák, Alexandra Putišová
8.B Miroslav Minka
9.A Tomáš Fáber, Šimon Sečkár
9.B Kristián Beník, Matúš Šebeň

                                            
 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14