O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Vyučovanie v záhrade

 

ETICKÁ VÝCHOVA

Nová záhrada je ako stvorená na rôzne aktivity etickej výchovy. Jednou z nich je prechádzka po pocitovom chodníku. Žiaci na bosých nohách zažijú piesok, rôzne upravené drevo, hrubší či jemnejší štrk.

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Že sa hudobné nástroje nachádzajú aj v prírode, o tom sa presvedčili druháci s p. uč. Bistovou. Von šli s prázdnymi rukami a na koniec zložili celkom slušný orchester len s tým, čo našli na dvore :)

 

 

MATEMATIKA

Budúci školský rok otvárame dve nové triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Jednu v piatom a jednu v šiestom ročníku. V siedmom až deviatom ročníku už talentované deti v takýchto triedach pracujú.

Aby sme budúcim piatakom ukázali, že matematika vôbec nie je postrach, že vie byť tajomná, zaujímavá a dokonca aj vtipná, pripravili sme s ich staršími spolužiakmi pár aktivít v našej novej záhrade. A aj keď to ráno na oblohe vyzeralo kadejako, počasie nám na koniec vyšlo v ústrety a my sme si užili zábavnú matematiku na čerstvom vzduchu.

Starší žiaci pripravili pre svojich mladších kamarátov 5 stanovíšť - opakovanie násobilky v bludisku s hrou na blšky, tangramy, meranie obvodu, slovné úlohy so zvieratkami a matematické rozprávky. Postupne sa vystriedali všetky tri štvrtácke triedy. A aj keď sa žiakom darilo rôzne, všetci boli spokojní so svojim výkonom, s prácou v skupine, aj pobytom vonku a v záverečnom hodnotení boli všetky palce hore :).

 

SVET PRÁCE

Záhradu treba nielen vytvoriť, ale sa jej aj pravidelne venovať a starať sa o ňu.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Deti milujú pobyt na vzduchu, v otvorenom priestore, neformálne skupiny a tvorenie. A všetky tieto veci sa dajú skĺbiť na výtvarnej výchove v záhrade, ktorá učí :).

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14