O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Anglický jazyk - v šk. roku 2023/2024

Cieľ predmetu:

· rozvíjať základné kompetencie žiakov – čítanie, počúvanie, písanie a konverzácia

· rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov, dôraz klásť na komunikáciu v cieľovom jazyku – využívať reálne situácie

· skvalitniť výchovno-vzdelávací proces využívaním informačno-komunikačných technológií 

· uplatňovať moderné  aktivizujúce metódy vo vyučovaní ANJ zamerané na rozvoj personálnych a sociálnych kompetencií

· rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov

· uplatňovať prvky VEU a soft CLILu vo vyučovaní

 

Súťaže:

- Olympiáda v anglickom jazyku /kategórie 1A, 1B/ – školské kolo november 2023, obvodné kolo január 2024

- English Star – medzinárodná súťaž, máj  2024

Školské súťaže:

- Mladý prekladateľ – 8. ročník školskej súťaže

- Olympiáda v anglickom jazyku pre 5. a 6. ročník – 3. ročník školskej súťaže

- Súťaž v tvorbe komiksov – 1. ročník školskej súťaže

 

Projekty:

  26.9.2023

       

 

 

 

Spolupráca: 

- Megabooks Banská Bystrica 
- OUP Oxford 

 

                                                                                        Predmetová komisia cudzích jazykov


Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku 
oanjoanjTohtoročný 33. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa opäť môže pochváliť slušnou účasťou. V kategórii 1A súťažilo 19 siedmakov a v kategórii 1B 34 ôsmakov a deviatakov. V silnej konkurencii sa najlepšie darilo Jakubovi H. (7.B) a Hanke N. (8.B), ktorí postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a 19.januára 2023 im budeme držať palce. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť! Učiteľky anglického jazyka
Výsledky v kategórii 1A                       Výsledky v kategórii 1B
1.miesto - Jakub H. (7.B)                       1.miesto - Hana N. (8.B)
2.miesto - Samuel M. (7.B)                    2. miesto - Timotej U. (8.B)
3.miesto - Daniela Z. (7.B)                     3. miesto - Sabína D. (8.B)

Minulé šk. roky ...

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14