O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Fajnovinky v šk. roku 2009/2010

Fajnovinky č.1
Open publication - Free publishing - More zabava


Fajnovinky č.2
Open publication - Free publishing - More zabava


Fajnovinky č.3
Open publication - Free publishing - More zabava


Fajnovinky č.4
Open publication - Free publishing - More skola


Pamätnica k 50-temu výročiu školy - len vnútorné strany, obálku zabezpečila tlačiareň
Open publication - Free publishing - More vyrocie


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14