O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Chémia

Stránka predmetu so žiackymi prácami a testami sa nachádza tu, dúfame, že sa Vám bude páčiť :-)

 

Šk. rok  2019/2020

 

cheSiedmaci opäť riešili online pokusy z chémie. Tentoraz sa zamerali na Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií. Pri bádaní a experimentovaní im pomohli voda a šumivá tableta, či ocot a sóda bicarbona:) Ukázali ostatným svoje domáce projekty...pokusy, ktorými skúmali vplyv teploty a vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie, ale uskutočnili aj online pokusy na overenie vplyvu koncentrácie reaktantov na rýchlosť reakcie. Opäť sme sa uistili o tom, že bádanie je zábava :) 

 

neutralizaciaČervená kapusta opäť nesklamala :)

Aj neutralizáciu sme sa naučili pomocou reakcií látok v domácnosti a červenej kapusty. Žiakov farebné zmeny bavia, hlavne, keď si to môžu sami vyskúšať. Tí, ktorí si nestihli pripraviť vhodné materiály, museli len sledovať pokusy svojich spolužiakov a na základe videného odvodiť závery...

Fotografie TU

 

 

kapustaVšetci žiaci sa veľmi radi stretávajú na online hodinách chémie, pretože skoro na každej predvádzajú nejaké svoje pokusy, učia sa vlastnosti rôznych látok, ich reakcie, ako s nimi pracovať, ako sa pred nimi chrániť.

Ôsmaci zistili, že červená kapusta im perfektne nahradí pH papieriky, jej farebné zmeny pomocou rôznych látok, ktoré našli doma im až vyrazil dych...z fialovej červená, ale aj modrá, zelená, či žltá...záležalo, či to bolo kyslé, alebo naopak, zásadité ... videohovor cez ZOOM sme museli dvakrát predlžovať :)

Pomocou IT akadémie riešili záhadné vlastnosti hydroxidu sodného. Zistili, že hydroxid sodný pohlcuje vlhkosť, ale aj reaguje so vzdušným kyslíkom a postupne sa rozpúšťa vo vzniknutej vode :)

 

timDeviataci sa zahrali pomocou IT akadémie cez Zoom na Pomocný vyšetrovací tím a pomohli vyriešiť záhadu: "Ktoré bolo posledné jedlo obete zločinu nájdenej v kancelárii?" Zopakovali si tak dôkazové reakcie prírodných látok v neznámej vzorke. Mala obeť Raw zeleninový šalát s citrónovou šťavou, alebo Palacinky s džemom a smotanou? To bol problém, ktorý riešili s veľkým záujmom :) 

rozpustanieAj siedmaci robia pokusy z chémie pomocou IT akadémie online. Pomocou domácich pokusov si zisťovali, aké tepelné zmeny nastávajú pri rozpúšťaní rôznych látok vo vode. Zistili, že niektoré látky, ako napríklad sóda bicarbóna, alebo šumienka, či šumivý vitamín ochladia nádobu pri rozpúšťaní vo vode, lebo teplo potrebujú na svoje rozpustenie. Iné látky, ako napríklad sóda na pranie, teplo pri rozpúšťaní uvolnia, nádoba sa zohriala. Teplota na teplomeri bola vyššia ako pred rozpúšťaním. Takto sme si utvrdili vedomosti o exotermických a endotermických reakciách a tiež sme sa naučili nakresliť z priebehu reakcií grafy. Snažili sme sa, aby boli také, ako na merači.
Online výuka nás naučí aj lepšie využívať techniku, čím si precvičíme rôzne zručnosti.

 

biokatalyzatoryPo uzavretí školy sme s deviatakmi riešili  tiež pomocou IT akadémie Biokatalyzátory, ale už pomocou videokonferencie. Všetkých táto forma výučby zaujala, aj keď pokus s meračom museli len sledovať ako demonštračný. Meracie zariadenia totiž doma nemajú. Ale aspoň si mohli overiť rozklad peroxidu vodíka pomocu zeleniny formou vlastných žiackych pokusov a sledovaním, aké množstvo bubliniek vytváral na zelenine vznikajúci kyslík :)

 

bioplastyDeviataci ešte tesne pred uzavretím školy riešili pomocou  IT akadémie problém, či sa dá vyrobiť plast z mlieka. Overovali si tým, že aj ocot a vyššia teplota vplývajú na denaturáciu bielkovín. Zistili, že stačí teplota nad 40°C, pri pridaní octu aj nižšia. Po niekoľkých dňoch nimi vyrobený bioplast bol úplne tvrdý. Dozvedeli sa, že podobné bioplasty sa používajú napr. na výrobu gombíkov :).

 

videokonferenciaIT akadémiu z Chémie overujeme aj pomocou videokonferencií

Začali sme s ôsmakmi a skúmali sme čo sa stane, ak do vody budeme fúkať vzduch pomocou slamky. Keďže doma nemáme meracie zariadenia ani pH metre, pomohli sme si výluhmi z červenej kapusty, cvikle, čučoriedok - kto čo zohnal:). Farba indikátorov sa zmenila, najlepšie to bolo viditeľné pri červenej kapuste. Žiakom sa videokonferenčné riešenie danej úlohy páčilo, mohli si navzájom pozrieť, kto ako zvládol daný pokus, prediskutovať si sporné otázky. Tešíme sa na ďalšie učenie pomocou videokonferencie:)

Na záberoch vidíme fázy skúmania aj porovnávania výsledkov :)

Fotografie nájdete TU

 

 

Bádanie na chémii pomocou IT akadémie 
skleníkový efektSkleníkový efekt si overovali na modeloch pomocou počítačom podporovaného experimentu a IT akadémie žiaci 7.A triedy. Naučili sa zaznamenávať priebeh pokusu, vyhodnotiť ho pomocou grafu, takže si precvičili aj matematickú gramotnosť. Študovali, čo všetko ovplyvňuje skleníkový efekt, zamýšľali sa aj nad jeho dôsledkami na našu Zem, takže si rozvíjali aj environmentálne zručnosti.

sodík a draslík
Žiaci 8.A triedy si overili vlastnosti sodíka a draslíka, napr.zmeny farby plameňa pomocou ich zlúčenín nielen prakticky, plameňovými skúškami, ale aj pomocou aplikácie na tablete. Tam  si navodili aj ďalšie reakcie týchto kovov, napríklad s vodou, kyselinami a pod., ktoré sami realizovať nemôžu. Aplikácia ich zaujala, bola príjemným spestrením vyučovania. Riešením rôznych úloh v pracovnom liste IT akadémie si precvičili aj čitateľskú, či matematickú gramotnosť.

 

 

vzduchSiedmaci zase zistili, že aj vzduch má hmotnosť, keďže nafúknutý balón bol ťažší ako vyfúknutý. Najviac ich však pobavilo "prelievanie vzduchu" pod vodou, či horenie sviečky pod hladinou vody. Tieto zaujímavé aktivity riešili v rámci overovania metodík IT akadémie. Vždy sa tešia na ďalšie nové aktivity :)

škrobDeviataci si pomocou IT akadémie overovali prítomnosť škrobu v rôznych látkach. Zistili, že sa nachádza aj v pudingu, liekoch, či lepidle.clil vzduchCLIL na hodinách chémie
sme využili aj v 7.ročníku pri preberaní učiva o znečistení vzduchu - smogu, ozónovej diere, skleníkovom efekte, či kyslých dažďoch. Učivo sme preberali pomocou aplikácií na nete v anglickom jazyku, rôznych interaktívnych doplňovačiek, krížoviek, či priraďovacích cvičení na interaktívnej tabuli, počítačoch, aj v pracovných listoch. 

plamenove skuskyKeďže si ôsmaci spomenuli na farebné ohňostroje, ktoré sledovali počas Silvestra, zaujali ich farebné zmeny plameňa kahana, keď do neho vložili kovový drôtik so vzorkou soli rôznych kovov. Osvojili si postupy, ktoré sú potrebné pri dokazovaní kovu vo vzorke pomocou plameňovej skúšky. Najviac ich zaujala farba plameňa, keď do neho vložili vzorku meďnatého katiónu. Zopakovali si aj angličtinu, keďže niektoé pojmy, hlavne postup plameňovej skúšky mali zadaný v anglickom jazyku:)

vodikV januári sa ôsmaci snažili dokázať vodík, ktorý si pripravili reakciou kovu s kyselinou. Použili zinok a kyselinu chlorovodíkovú, ale aj horčík a kyselinu sírovú. Zistili, že horčík reagoval omnoho rýchlejšie, ale množstvo vodíka bolo približne rovnaké, keďže zvukový efekt bol podobný:), tiež orosenie skúmavky ich prekvapilo v oboch prípadoch. Takto sa naučili dokázať vodík šteknutím :)


Tvrdosť vodySúvisí tvrdosť vody s jej skupenstvom?...to bol problém, ktorému sa venovali siedmaci na chémii pri skúmaní vlastností rôznych druhov vôd. Zistili, že obyčajné mydlo im pomôže zistiť, či ide o tvrdú alebo mäkkú vodu. Skúmali, ako a prečo je potrebné tvrdosť vody poznať, tiež ako sa dá tvrdosť vody znížiť. Na konci bádania už všetci vedeli správnu odpoveď na problém v úvode :)

kolobeh vody clilKolobeh vody aj v angličtine :)
...siedmaci poznajú kolobeh vody už z prvého stupňa, preto sme si ho "spestrili aj o anglické pojmy",precvičili sme si tak staronové pojmy týkajúce sa počasia, ale doplnili sme ich o pojmy súvisiace s kolobehom vody v prírode a druhmi vôd riešením krížoviek, osemsmeroviek, či interaktívnych hier.

minerálkyV decembri sa siedmaci venujú bádaniu o vode. Pomocou IT akadémie si precvičili čitateľskú gramotnosť, ale aj experimentálne zručnosti týkajúce sa zloženiu minerálnych a pramenitých vôd.


kyslíkŽiaci ôsmeho ročníka si pomohli aplikáciou na tablete pri vyhľadávaní informácií o kyslíku. Ale aj tak ich najviac pobavil ich vlastný žiacky experiment, keď si pripravili a dokazovali kyslík pomocou tlejúcej špajdle. Niektorým sa podarilo opätovne rozhorieť špajdľu v banke s pripraveným kyslíkom aj 30-krát:)


chromatografiaSiedmaci opäť bádali:) Zamýšľali sa nad zložením farebných fixiek. Pomocou chromatografie zisťovali , či majú všetky čierne fixky rovnaké zloženie. Zistili, že pomocou stopy na fromatograme sa dá určiť, ktorou fixkou bol napísaný daný text. 
Overili si aj, či odparená voda z farebnej vody môže byť tiež farebná? Zistili, že nie nadarmo sa vraví, že odparovanie je oddeľovacia metóda zložiek zmesí a teda odparená voda je bezfarebná.

 

 

soleniePrečo cestári v zime posýpajú cesty soľou?... zaujalo siedmakov a pomocou počítačom podporovaného experimentovania skúmali teplotu topenia ľadu pri pridávaní soli. Zistili, že keď posypali ľad soľou, jeho teplota klesla a popritom sa ešte aj rozpustil...
Hľadali odpovede na podobné situácie z praxe, čo by sa stalo, keby chceli nechať zamrznúť v mraziaku slanú vodu? Zamrzla by skôr alebo neskôr ako pitná voda?

 

 

názvy prvkovŽiaci ôsmeho ročníka sa pobavili s aktivitami IT akadémie - bádali o Názvoch a značkách prvkov. Hravou formou sa zoznámili s periodickou tabuľkou, didaktickými hrami si osvojili názvoslovie prvkov, ich vlastnosti a zloženie. 
O prvkoch, pôvode ich názvov a značiek vytvorili aj veľmi zaujímavé projekty.

 

 

kávaSiedmaci opäť bádali. Na chémii skúšali extrahovať a filtrovať  kávu. Tak, ako je to v automatoch. Skúmali, prečo po rozpustnej káve nezostane na filtri nič a pri zrnkovej áno, tiež prečo sa káva zalieva horúcou vodou, nie studenou :) 

Po filtrácii sa zamerali na farebné zmesi a ich oddeľovanie. Zistili, že zahriatím ľubovoľne sfarbených zmesí, džúsu, koly, či mlieka sa vždy odparí len čistá voda. Zamýšľali sa aj nad tým, ako by si pomohli na opustenom ostrove s prípravou pitnej vody, keď majú k dispozícii len morskú slanú vodu. Tento problém ich naozaj zaujal a nakreslili, či opísali zaujímavé riešenia :)

 

Aj deviataci bádali. Skúmali horenie alkánov, konkrétne parafínu v sviečke. Merali úbytok hmotnosti sviečky v závislosti od času. Svoje merania si zapisovali do tabuliek, zhotovili graf závislosti. Zistili, že čo sa zdalo ako veľmi jednoduchá záležitosť im narobilo starosti, nakoľko správne výsledky boli ovplyvnené ich "ne"presnosťou merania:)

 

 

chémiaPrvé siedmacke pokusy sa vždy týkajú pozorovaniu vlastností látok, rozpúšťaniu. Učíme sa pracovať v laboratóriu, s laboratórnymi pomôckami, pracujeme s bezpečnými látkami, ktoré majú aj v domácnostiach. Žiaci hľadajú spoločné aj rozdielne vlastnosti, učia sa ich pomenovať.

chémiaV septembri sme na chémii začali opäť bádať s IT akadémiou
V siedmom ročníku sme objavovali vlastnosti látok používaných v domácnosti, v ôsmom ročníku sme sa zahrali na voňavkárov a pomocou destilácie oddeľovali vonné zložky levandule z našej školskej záhrady, badyánu, či klinčekov. Deviataci si zas zopakovali názvoslovie pomocou didaktických hier na počítači. Všetkým sa aktivity páčili, zaujali ich nové formy, nápady. Bádanie všetkých baví.:)

Žiaci  ôsmeho ročníka bádali aj o veľkosti častíc, zisťovali rozdiel veľkosti častíc rôznych zmesí pomocou filtrácie cez papierový filter, aj celofán.

 

Šk. rok  2018/2019

Siedmaci si overili svoje vedomosti o faktoroch, ktoré vplývajú na rýchlosť reakcií  formou bádania IT akadémie. Na reakcii octu so sódou si overili až tri faktory. Páčilo sa im, ako rýchlo vedeli nafúknuť balóniky:) Tiež ich zaujal cukor so škoricou a jeho horenie.
Žiaci ôsmeho ročníka sa zaoberali soľami a ich využitím v horúcich vreckách. Pomocou počítačom podporovaného experimentovania zisťovali optimálne množstvo chloridu vápenatého na zohriatie 100 ml vody na 50°C.

Mladý chemik sa stretol posledný krát v tomto školskom roku. Zahrali sme sa s farebnými sladkými roztokmi - vytvorili rôznofarebné viacvrstvové. Pobavili sme sa s peroxidom vodíka a burelom, dokázali  kyslík - efektná reakcia, ktorá sa páčila. Zaujala nás tiež slonia pasta a konečne sme sa dočkali aj sľúbenej sopky v digestore :)

 

 

9.A sa na chémii zaoberala degradáciou baliacich výplní, odbúravaním plastového odpadu v prírode, rozpustnosťou plastov vo vode a acetóne. Žiaci pracovali s rôznymi druhmi baliacich výplní, aj ekoplastmi - polymérmi zo škrobu, ktoré sú rozpustné aj vo vode. Zamýšľali sa nad využitím daných ekoplastov.

 

V  rámci overovania IT akadémie sme overovali ďalšie metodiky  na vyučovanie chémie. Boli to témy: Skleníkový efekt, Fúkanie do vody, Biokatalyzátory.
V 7.A triede sme bádali o globálnom otepľovaní a skleníkovom efekte. Meraním  teploty vzduchu v kadičkách s pôdou - otvorenej, uzavretej fóliou a s vydýchaným vzduchom, zisťovali nárast teplôt pri rôznych podmienkach za určitý čas. Merací prístroj im znázornil aj grafy, ktoré si potom prekreslili do svojich pracovných listov a vyhodnotili. Zamýšľali sa aj nad príčinami globálneho otepľovania a jeho dôsledkami.
V 8.ročníku sme skúmali pH látok a zaujímavé sfarbenie rôznych indikátorov.
Kyslé-zásadité?...pomôže nám červená kapusta:) ... to sa presvedčili ôsmaci, keďže aj výluh z červenej kapusty im určil, či ide o kyslé alebo zásadité látky. Farebné zmeny v skúmavkách sa im páčili. Ešte viac ich zaujala následná neutralizácia a jej farebné (ale aj bublinkové) efekty.
V 8.A triede bádali žiaci, čo sa stane, keď budú fúkať do vody... Merali pH vody pred experimentom, aj počas experimentovania, z grafov, ktoré im vygeneroval merací prístroj a počítač,  odčítali zmenu pH, bádali o príčinách daných zmien.
Aj deviataci  na chémii bádali - dokazovali prítomnosť glukózy v ovocných šťavách.
Bádali tiež o biokatalyzátoroch, ktoré usmerňujú procesy v živých organizmoch. Počítačom podporovaným experimentovaním  overovali prítomnosť katalázy v rôznych rastlinách a mäse. 
Prekvapil ich fakt, že aj rastlinky produkujú katalázy na ochranu pred škodlivým peroxidom vodíka. Konečne prišli na to, prečo peroxid vodíka pení, keď ním čistíme okolie rany.

Deviataci si precvičili názvoslovie uhľovodíkov formou DOMINA, najšikovnejším skupinkám sa podarilo vytvoriť uzavretý útvar, čím splnili podmienku na ohodnotenie ich snahy :). Žiakov takéto spestrenie baví, doučili aj slabších spolužiakov, keďže vyhrať chceli všetci.

Aj učivo o kyslíku sme si spestrili bádaním....zisťovali sme v 8.ročníku, akými reakciami sa dá kyslík pripraviť, tiež ako ho vieme dokázať, keďže je to bezfarebný plyn. Overili sme si aj jeho ďalšie vlastnosti. Žiakov reakcia prípravy a hlavne dokazovanie veľmi bavilo:)
 
Aj na Chémii si spestrujeme vyučovanie overovaním metodík ITakadémie. Žiakov baví práca s tabletmi, či meracími senzormi, samozrejme, ak ich môžu použiť aj pri konkrétnom experimentovaní.
Zatiaľ sme sa bavili v 8.ročníku s alkalickými kovmi prostredníctvom aplikácie na tablete, kde si žiaci nasimulovali reakcie daných kovov s vodou, tiež ich horenie. Neskôr si overili získané  informácie plameňovými skúškami priamo v laboratóriu. 
Siedmaci  skúmali vznik skleníkového efektu a bádali o príčinách jeho vzniku.
Meracie zariadenie so senzormi pripojili na 3 kadičky s pôdou, ktorým zmenili podmienky - jedna bola otvorená, druhá uzavretá fóliou, do tretej nafúkali oxid uhličitý priamo z pľúc. Všetky tri zahrievali lampou - slnkom:). Na grafoch si porovnali rôzne priebehy zahrievania, vyvodili závery.  

 

 

Na hodinách chémie si tiež dopĺňame slovnú zásobu z angličtiny metódou CLIL aj pomocou takýchto hier a interaktívnych aktivít v angličtine. Takto si siedmaci zopakovali kolobeh vody v prírode:)

veuV 7.A triede sa žiaci učili Zmesi v dvoch blokoch Vysokoefektívneho učenia (VEU) spoluprácou p.učiteliek V. Hrončekovej a L. Tršovej Husárovej. Učivo o zmesiach a osobitne aj roztokoch preberali modernými metódami BÁDANIA a CLIL. Zabavili sa pri vlastných pokusoch - projektoch, chemickej rozprávke, či rôznych energizéroch - cielenom pohybe. Naučili sa aj ďalšie odborné pojmy v anglickom jazyku, tiež si precvičili bežnú komunikáciu.  Žiaci túto formu výučby obľubujú, čo dali jasne najavo:)  
(prezentácia v tohto bloku, *.pdf)

 

Mladí chemici sa v predvianočnom čase bavili tvorbou šumiviek, farebných svietnikov z "po domácky" vyrobenej hmoty, skúmali farebné zmeny plameňa, či čo sa stane, keď do plameňa streknú olejček z mandarínkovej alebo pomarančovej šupky :).

 

Mladí chemici skúmajú aj tentoraz zaujímavé vlastnosti  farebných kvapalín. Ako je to možné, že voda tečie do kopca? Vedia už vytvoriť pre vodu aj papierový mostík, pomocou ktorého prejde z jednej nádoby do druhej:). 
Tiež sa bavia s rastúcimi cukrovými faraónovými hadmi:), alebo sú to žaby?

 

 

Šk. rok  2017/2018

 

Deň vody 2018 - návšteva Čistiarne odpadových vôd v Žiari nad Hronom

 

Tak, ako aj po iné roky, aj tento rok sa naši siedmaci zoznámili s procesom čistenia odpadových vôd nielen teoreticky. Zašli si priamo do čistiarne, kde sa o čistení dozvedeli omnoho viac. Videli a cítili na vlastné oči či nos :), aké náročné je odstrániť všetky tie nežiadúce látky, ktoré sa z našich domácností dostávajú do odpadovej vody. Ak by ich v ČOV neodstránili, v riekach by už neplávali ryby, aj vegetácia by mala veľký problém. Takto môžme byť spokojní, že mesto Žiar nad Hronom - teda jeho obyvatelia, neznečisťujú našu rieku. Prečistená voda je číra, bez odpadových látok a chemikálií. Tie boli odstránené mechanicky, aj biologicky. V prípade potreby aj chemicky.

Svoje poznatky z exkurzie - ktorú zorganizovala pre našich žiakov Mgr. Lancková z CVČ v Žiari nad Hronom, spracovali žiaci do projektov a videí.

· zopár foto z exkurzie

· video od žiaka 7.B triedy - Adam Žiak: https://www.youtube.com/watch?v=V44LGAAaYDI · prezentácia od žiačky 7.A triedy - Daniela Hlavčová

· prezentácia od žiaka 7.A triedy - Denis Štompf

 

Šk.  rok 2016/2017

Na konci marca sa siedmaci boli pozrieť v Čistiarni odpadových vôd v Žiari nad Hronom. Prezreli si celý proces čistenia, oboznámili sa s jednotlivými fázami. Po skončení exkurzie si prinesenú prečistenú vodu ešte skontrolovali na školskom dvore pod mikroskopom:)
Návšteva im pomohla uvedomiť si dôležitosť ochrany vody a prírody. O exkurzii vytvorili videá a prezentácie, ktoré následne predviedli svojim spolužiakom ako výstrahu pred zbytočným znečisťovaním vody.

 

 

Dni vody na jednotke
Aj tento rok  si pre najmladších spolužiakov pripravili dievčatá z 8.A a 7.A triedy v rámci chémie aktivity s bádateľskými úlohami. Prváčikom sa pondelkové skúmanie vody veľmi páčilo. Už teraz sa tešia na ďalšie úlohy.

 

 

Šk.  rok 2015/2016

Jún sa už tradične na Chémii nesie v prezentácii ročníkových prác - projektov. Žiaci siedmeho ročníka sa popasovali s Reakciami - formou posteru, ôsmy ročník mal vytvoriť knihu na tému Chemické zlúčeniny, deviataci PowerPointovú prezentáciu s témou Organické látky v bežnom živote. Ako sa im darilo, vidieť na fotkách. 

 

 

Dievčence 8.A triedy Dominika, Anička a Natálka si spolu s p. uč. Hrončekovou pripravili v rámci projektu Tajný život vody rovesnícke vzdelávanie ku Svetovému dňu vody. Celý týždeň od 14.3. do 18.3. 2016 sa na druhom stupni hovorilo o VIRTUÁLNEJ VODE, tiež o význame vody pre ľudstvo a potrebe jej šetrenia. Aktivity si pripravili naozaj veľmi zaujímavé, o čom svedčí aj fotodokumentácia z daných vzdelávaní. Ďakujeme dievčencom za prínosné vzdelávanie, naši žiaci sú opäť o niečo múdrejší :). 

 

Šk.  rok 2014/2015

 

Koniec školského roka na Chémii v 7. ročníku sa niesol v duchu prezentácií projektov a aktivít na tému CHEMICKÉ  REAKCIE.
Aj v 8.ročníku žiaci robili projekty, témou boli CHEMICKÉ  ZLÚČENINY.

V 9. ročníku žiakov zaujali PRÍRODNÉ  LÁTKY.

 

Naši siedmaci si pri príležitosti Dňa vody pripravili aktivity o vode a jej význame pre život pre mladších spolužiakov, kde im ukázali zaujímavé vlastnosti vody, aj to, ako sa musí voda filtrovať pri úprave na pitnú, či čistení odpadovej vody pred tým, ako sa vypúšťa do vodných tokov. Druháci, tretiaci aj štvrtáci sa pobavili aj na hádankách o vode a jej formách.

Počas zápisu do prvého ročníka mohli naši budúci prváčikovia a ich rodičia nakuknúť aj nových odborných učební :)
 
Aj tento rok sa žiaci 7.ročníka predviedli v projektovom vyučovaní o znečistení vzduchu...
Žiaci 8.ročníka sa vo svojich projektoch zamýšľali nad pôvodom názvov a značiek prvkov ...

 

Šk.  rok 2013/2014

 

Aj v tomto roku sa siedmaci na chémii popasovali s projektovým vyučovaním...tentoraz sa zamerali na ovzdušie a jeho znečistenie ...
Učivo o kolobehu vody v prírode si zopakovali aj pomocou metódy CLIL. ...
Metódu CLIL použila p.uč. aj na otvorenej hodine počas DOD, venovali sa chemickým reakciám, zlučovaniu a rozkladu.

 

 

Šk. rok 2012/2013

Aj druhý polrok sa žiaci 7.ročníka mohli zabaviť na chémii pri tvorbe projektov. Tentoraz to boli chemické reakcie :)
Šiestaci na chémii aj vzduch riešili projektovo, teraz ale sa zamerali hlavne na jeho znečistenie...zaujali ich kyslé dažde, smog, ozónová diera ale aj skleníkový efekt. Ten riešili aj metódou CLIL...

 

S krúžkom mladý chemik meriame pH zrážok v našom meste a okolí už niekoľko rokov, tento rok sme získali vďaka projektu AJ technika môže byť zaujímavá pH sondu, ktorá nám potvrdila naše dlhoročné zistenia, že naozaj v našom meste mávame kyslé dažde s pH pod 5,00.

 

 

Žiaci 6.A triedy sa učili o vode projektovo...v skupinách riešili rôzne problémové úlohy týkajúce sa vody, zistené skutočnosti predniesli na pravidelných stretnutiach ostatným skupinám, zaujímali sa o výskyt vody, jej vlastnosti, využitie, čistotu aj potrebu ochraňovať...recykláciu v kolobehu vody ale aj v čističke odpadových vôd, zaujímalo ich ako sa dostane voda do vodovodu a čo všetko musí podstúpiť, kým ju môžeme piť.

Nezostali ľahostajní ani pri rôznych formách vody, kedy ich zaujímalo, prečo máme po zimách cesty samá jama, že v tom má „prsty“ tiež voda...svoje zistenia zaznamenali pomocou prezentácií v PowerPointe, kde vložili aj tabuľky svojich meraní kyslosti vody v oblakoch... teda zrážok v okolí nášho mesta. Zisťovali aj spotrebu pitnej vody v domácnostiach našich žiakov a tých, ktorí mali tie spotreby vyššie, aj „preškolovali“ o potrebe šetrenia pitnej vody :).

 Svoje prezentácie obohatili aj vlastnými animáciami dôležitých procesov, ktoré si pripravili na hodinách informatiky.

V rámci projektu Aj technika môže byť zaujímavá sa nám podarilo získať na školu aj LogIt pH sondu k stavebniciam Lego NXT, takže kyslé dažde môžeme merať už aj presnejšie, pomocou sondy a získané merania nám hneď počítač zaznamenáva do prehľadného grafu. Naše prvé merania dažďu z pondelka na utorok 7.5.2013, ktorý sme zachytili na školskom dvore do nášho zrážkomera...sonda nám ukázala, že ide o mierne kyslý dážď, jeho pH bolo 4,8 :(


Prezentácie na stiahnutie (formát *.pptx - sťahujú sa z webovej stránky chémie):

Kolobeh vody Pitná voda Podzemná voda Zrážková voda

Pojmové mapy:

   pojmová mapaPojmová mapaPojmová mapaPojmová mapaPojmová mapa


Animácie o vode (formát *.gif):

Kolobeh vody  Kyslý dážd  Odparovanie 

Fotografie z projektu:

<<klik tu>>

 

 

 

Žiaci „matematických tried“ našej školy v 5. a 6. ročníku využili ponuku projektu BASF a v spolupráci s CVČ v Žiari nad Hronom navštívili prvé detské laboratórium Kids´ Lab Hókus Pókus v Bratislave. Absolvovali program pokusov pod názvom  „Voda miluje chémiu“.

Projekt Kids‘ Lab Hókus – Pókus je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti prírodných vied s cieľom umožniť deťom vyskúšať si chémiu pomocou experimentov a hrou načerpať nové vedomosti. V súčasnosti sa BASF Kids‘ Labs nachádzajú vo viac ako 35 krajinách sveta a po prvýkrát je tento program uvedený aj na Slovensku.

Vybrali sa teda za ním až do Bratislavy, ale vyplatilo sa. O vode sa dozvedeli rôzne zaujímavosti, vyskúšali si, ako sa správa k rôznym látkam, že niektoré rozpustí, niektoré nechce rozpúšťať, do niektorých sa vpije ako do špongie... Najviac ich však zaujala vlastnoručná výroba slizu, ktorý si aj nakoniec odnášali plní dojmov domov :).

A keď už boli v hlavnom meste, súčasťou exkurzie bola aj geografická prechádzka ...

 

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán ... takto sa zamýšľali žiaci 7.ročníka pri projektovom vyučovaní na chémii. 

 

Prezentácia na interaktívnu tabuľu o vode ...

 

V marci sa konalo obvodné kolo chemickej olympiády. Všetci traja deviataci boli úspešní riešitelia, Marek Páleník sa umiestnil na treťom mieste.

 

Šk. rok 2011/2012

Deviataci si posledné dni vyučovania spestrili projektovým vyučovaním - pripravili postery o významných chemikoch.

 

28. a 29.5.2012 sa žiaci 7.A a 9.A triedy vybrali na koncoročný výlet spojený s exkurziou z dejepisu a chémie. Cieľom ich dvojdňového výletu bol starobylý kráľovský Krakowsoľná baňa vo Wieliczke. Najskôr sa zastavili vo Wieliczke, kde sa prešli po soľných zákutiach bane až v hľbke 135 metrov, obdivovali „špagetové“ ale aj „karfiolové“kryštáliky soli, nádherné sochy vytesané z kamennej soli. Najviac ich obdiv získal kostol v hĺbke 125 metrov  a to, že vlastne všetko v bani bolo zo soli alebo dreva.

Poobede sa poprechádzali po starom meste Krakow.  Sprievodkyňa ich previedla  celým kráľovským palácom Wavel, Veľkým aj malým Rýnkom Krakowa. Zakývali trubačovi na veži, dotkli sa múru, ktorý im dodá vraj rovnováhu a siluJ. Zaujal ich aj skrútený komín na najstaršej univerzite v Poľsku.

Druhý deň, cestou naspäť, sa zastavili v Zuberci a prešli sa po skanzene - múzeu oravskej dediny, kde sa dozvedeli aj o histórii a spôsobe života na Orave.

 

Žiaci 6.A triedy svoje poznatky o úprave vody na pitnú získané na exkurzii vo vodárni na Turčeku zužitkovali pri príprave posterov o vode a vzduchu. Opäť sme sa na hodinách chémie pobavili aj na zaujímavých hádankách, doplňovačkách, osemsmerovkách či tajničkách, v ktorých si zopakovali všetko, čo sa týka vody, či vzduchu. Niektorí si dokonca aj zaspievali pesničky s vodnou tématikou :-) .

 

Žiaci 6.ročníka sa boli  pozrieť ako sa voda upravuje na pitnú - na Vodárni Turček . Videli, koľko rôznych čistení je potrebné urobiť, kým sa povrchová alebo podzemná voda môže vpustiť do vodovodu. Zoznámili sa podrobne s celým postupom od  usadzovania, čírenia, filtrácie, až po dezinfekciu.

 

Zastavili sme sa aj v Minciarni v Kremnici, kde nás zaujali staré raziace stroje, ale aj tie najnovšie. Dozvedeli sme sa, z akých kovov sa vyrábajú naše mince , aj mince z iných krajín.  Videli sme stroje, na ktorých sa vyrábajú rôzne medaily , napríklad  olympijské, či na rôzne  majstrovstvá. Nakoniec si niektorí  na pamiatku sami vyrazili pamätnú mincu J.


Žiakov 6.A, ktorí sa tento rok stretli prvýkrát s chémiou, zaujali vodné roztoky. Pobavili sa v projektovom vyučovaní, kde  ich  spracovali  formou krížoviek, doplňovačiek a samozrejme pekných posterov :)

Žiaci 9.A triedy sa zabavili pri tvorbe projektov z učiva organickej chémie - cukry a estery

 

13. apríla 2012 sme sa ocitli na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Už dlho sme sa tešili na exkurziu, ktorú organizovalo CVČ v Žiari nad Hronom. Z každej základnej školy v našom meste boli vybraní štyria žiaci. A my sme boli medzi nimi. Ráno sme sa všetci stretli na vlakovej stanici v Žiari nad Hronom, odkiaľ sme sa dopravili do Zvolena. Keďže niektorí z nás cestovali vlakom len druhýkrát v živote, cesta bola veľmi zaujímavá. Presunuli sme sa na univerzitu, kde nás už čakali páni profesori. A pripravili pre nás zaujímavé aktivity. Najprv sme zamierili na Drevársku fakultu. Formou pútavej prezentácie sme sa oboznámili s drevom, s jeho spracovaním a využitím. Neskôr sme sa rozdelili do troch skupín. Každá
skupina sa presunula do inej miestnosti, v ktorých skúmala drevo, papier alebo robila chemické pokusy. Dozvedeli sme sa veľa o výrobe, o spracovaní papiera, dokonca aj o výskume, ktorý fakulta realizuje. Vyskúšali sme si aj obsluhu stroja na kontrolu pevnosti papiera. V chemickom laboratóriu nám ukázali rôzne pokusy, videli sme aj bengálsky oheň, chemickú sopku či odhaľovanie tajného písma. Všetci boli veľmi milí a ochotne odpovedali na naše zvedavé otázky. Tešíme sa, že sme sa tejto exkurzie mohli zúčastniť a radi by sme si to ešte niekedy zopakovali.

M. Danková, D. Štompfová, žiačky 9. A, ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom

 

Noc výskumníkov 2011 - to bol názov vedeckej šou, ktorej sme sa 23.9.2011 zúčastnili so žiakmi 6.A a 9.A triedy v Banskej Bystrici. Bola to prehliadka vedeckých pokusov a rôznych aktivít z oblasti chémie, fyziky, biológie a ďalších prírodných vied. Žiaci mali možnosť diskutovať o najnovších výskumoch priamo s vedeckými kapacitami z fakúlt, zabaviť sa pri zaujímavých pokusoch, či s vedeckými hračkami. Hlavne mladších zaujala farebná chémia - chemické jojo či slonia zubná pasta :)

 

Šk. rok 2010/2011

 

Vyučovanie chémie  v 8.A ale aj 9.A a 7.A,B triedach bolo tento rok obohatené o portál naucsaviac.sk  z projektu Digitálne učebnice, na ktorý vyučujúca zadávala úlohy na precvičenie preberaného učiva, ale aj domáce úlohy. Takto mali žiaci možnosť interaktívnymi cvičeniami docvičiť doma názvoslovie, či nájsť ďalšie zaujímavosti na videách a výukových programoch. Žiaci si ho obľúbili, pretože im veľmi pomáhal pri ich domácej príprave.

 

 

Projekt  OHEŇ –DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN – žiaci siedmeho ročníka sa zamýšľali nad tým, čím nám oheň môže slúžiť, a prečo sa mu vraví, že je zlým pánom...zoznámili sa popritom s rôznymi hasiacimi látkami a čo sa nimi dá alebo nedá hasiť, ale aj ekologickými dôsledkami požiarov.

 

Deň vody si žiaci pripomenuli aktivitami o vlastnostiach vody, jej význame pre život, čistení  odpadovej vody či ochrane vody pred znečistením. Veľkí ôsmaci vysvetľovali malým druháčikom, čo je to kyslý dážď, čím nám škodí, zahrali sa s kolobehom vody, či úpravou vody na pitnú. Pokusy sa druhákom veľmi páčili :-).

Rovesnícke vyučovanie v II.B - Voda v krajine from ZŠ ZH on Vimeo.

 

Počas projektového stretnutia Comenius ( 11.-14. novembra 2010 ) sa na našej škole stretli učitelia aj žiaci partnerských škôl z Čiech, Anglicka, Španielska, Grécka a Fínska. Žiaci z Čiech a Španielska sa spolu s našimi žiakmi zahrali na projektovom vyučovaní chémie na Mladých výskumníkov, kde pod vedením p.uč. Hrončekovej skúmali vodu a ovzdušie. Keďže boli z rôznych krajín, ich spoločným projektovým jazykom bola angličtina. Pracovali v medzinárodných skupinách a riešili aktuálne problémy týkajúce sa čistoty ovzdušia a vody pomocou zaujímavých pokusov, interaktívnych hier a videí z internetu. Na záver každá skupina výskumníkov vypracovala pomocou hry „honoloko“ a tiež „ekoškola“ akúsi víziu ekoškoly, kde uviedla aj svoje ekoskóre. Projekty spracovali vo svojich jazykoch a tiež v angličtine na posteroch, ktoré potom prezentovali v anglickom jazyku pred dospelými účastníkmi projektového stretnutia.

Pozrite si video z prezentácií a fotografie alebo fotoprezentáciu.

 

 

Žiaci šiesteho ročníka a krúžku Mladý chemik boli na Deň vody počas jarných dní prírody  na exkurzii na úpravni vody Turček. Dozvedeli sa, ako sa musí voda upravovať pred tým, ako sa dostane do nášho vodovodu.

(viac fotografií tu)

Úpravňa vody, Turček from ZŠ ZH on Vimeo.


Putovanie vodnej kvapky
Mladí chemici pod vedením p. uč. Hrončekovej si pripravili ku Dňu vody pre druhákov aktivity o vode „Putovanie vodnej kvapky“. Pomocou interaktívnej tabule riešili veľmi pekne spracované online aktivity – kolobeh vody, čistenie odpadovej vody aj úprava vody na pitnú. Skúšali, či môže voda tiecť aj do kopca, prečo je voda tvrdá alebo mäkká, kyslá či zásaditá, ako chutí voda zo studne, z mora či vodovodu alebo odparená. Skúšali, ako sa voda čistí a či sa dá odstrániť z vody aj vôňa. Páčil sa im farebný pokus so slanou a sladkou vodou...
(viac fotografií)

Putovanie vodnej kvapky from ZŠ ZH on Vimeo.


V tomto škol. roku sa žiaci 8.ročníka v rámci vyučovania chémie boli pozrieť na vodnom diele Turček. Zaujímali sa o stavbu zásobárne pitnej vody vysoko položenú v Kremnických vrchoch. Dozvedeli sa užitočné informácie týkajúce sa prečerpávania vody, využitia aj na výrobu elektriny pre blízke okolie pomocou turbín, množstva vody aj ako sa kontroluje jej čistota. Počas exkurzie prešli aj popod nádrž cez kontrolnú šachtu, čo v nich zanechalo hlboký zážitok. 
(viac fotografií tu)

Keďže sa ôsmaci učia aj o zmesiach a roztokoch = zliatinách, navštívili aj Mincovňu v Kremnici, kde videli razenie mincí v novej raziarni, ale aj staré raziace stroje, na ktorých si mohli aj sami vyraziť pamätnú mincu.
(viac fotografií tu)

Žiaci sa  v rámci projektu Kyslé dažde a naša Žiarska kotlina zameriavajú aj na pravidelné sledovanie kyslosti zrážok. Naučili sa správne odoberať vzorky a vyhodnocovať ich. O svojej činnosti oboznámili aj mladších spolužiakov z 3.A triedy, ktorí sa tiež venujú sledovaniu vody v prírode.
(viac fotografií tu, video tu)

Vynovená stránka predmetu so žiackymi prácami a testami sa nachádza tu, dúfame, že sa Vám bude páčiť :-)

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14