O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Fyzika

fyzikaPrváci boli pozrieť blesky vo fyzikálnej učebni, prelievajúce sa plyny a zistili, ako sa zachrániť v zadymenej miestnosti.

 

 

meteostanicaVďaka internetu a meteorológom je dnes veľmi ľahké zistiť, čo si obliecť, čo plánovať alebo radšej neplánovať. Žiaci siedmeho ročníka ale využili možnosť navštíviť 18. októbra meteostanicu v ZH, aby sa tak priblížili k samotnej práci meteorológa. Mali možnosť nahliadnuť od meteorologickej búdky s prístrojmi ako teplomer, vlhkomer, či pochopiť všetky pravidlá a podmienky pre vytvorenie vlastnej meteostanice. Predpoveď počasia a synomptická mapa je súčasťou vyučovania v siedmom ročníku. Preto veríme, že žiaci touto exkurziou odštartovali cestu k svojej vlastnej predpovedi počasia a "nejaké krivé čiary na mape" sa stanú súčasťou ich každodenného života.

 

Dňa 31.05. triedy 8.B , 8.C a 4.B spoznali jedinečné miesto vo Valaskej Belej- Sklenný sen, kde sa ešte zachováva tradičné sklárske remeslo. Deti mohli na vlastné oči vidieť, ako vznikajú originálne sklenené výrobky. Spoznali, ako sa vyrába sklo, ako sa dá tvarovať, naťahovať a fúkať. Videli pri práci sklára, ktorý modeloval rôzne sklenené výrobky, dekorácie a ukázal deťom staré tradičné postupy výroby skla. Prácu so sklom si mohli aj vyskúšať.

Aj takýmto krásnym spôsobom sa dá zachovať tradícia sklárskeho umenia.


V októbri sa boli ôsmaci a deviataci pozrieť na Dni techniky na SSOŠT.  (foto)

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom aj tento rok organizovalo exkurziu ako jednu z foriem zážitkového učenia, do vodnej elektrárne vo Zvolene. Podujatie „Vojdi do tajov výroby elektrickej energie na rieke Hron" sa uskutočnilo 19.10.2017. Zúčastnili sa ho žiaci deviateho ročníka pod vedením Mgr. Michala Straňáka zo ZŠ Dr. Janského zo ZH. Odborný výklad na exkurzii zabezpečil zástupca Správy povodia stredného Hrona (úsekový technik z prevádzkového strediska vo Zvolene) Ing. František Šmiga, ktorý oboznámil prítomných s problematikou výroby elektriny, technickými detailmi vodnej elektrárne, pracovnou náplňou pracovníkov elektrárne, popisom stavebných a technologických objektov vodnej stavby, popisom fungovania a tiež skúsenosťami z prevádzkovania malej vodnej elektrárne. (foto)  

Text: Mgr. Mária Lancková, PhD.


Dňa 3.10.2017 žiaci siedmeho a ôsmeho ZŠ Dr. Janského pod vedením Mgr. Michala Straňáka zažili netradičnú hodinu fyziky - v prostredí Meteorologickej stanice v Žiari nad Hronom sa dozvedeli o tom, čo všetko má vplyv na počasie. Počas komentovanej prehliadky priamo v meteorologickej záhradke sa prítomní oboznámili s dôležitými meteorologickými prvkami, prístrojmi na ich meranie, so záznamovými metódami a uplatnením údajov o nich v príprave predpovede počasia a pri zostavovaní klimatologických modelov. Žiakom bol umožnený výstup na vežu meteorologickej stanice a tiež aj vstup do unimobunky, kde si z blízka mohli prehliadnuť rôzne meracie prístroje. Odborný výklad zabezpečili pracovníci Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella Mgr. Tomáš Dobrovodský a Mgr. Jaroslav Váňa.

Exkurzia bola pre žiakov poučná a názvy ako ombrograf, barograf, héliograf ap. sa im už nezdajú také neznáme. (foto)

Text: Mgr. Mária Lancková, PhD.


Aj malí predškoláci sú vítaní v našej škole. O tom, akí sú vynaliezaví vo vysvetľovaní si javov okolo nás, sme sa presvedčili pri ich návšteve špecializovanej učebne fyziky. Predškolákom sme sprístupnili nielen pokusy, s ktorými sa môžu stretnúť len v učebni plnej moderných pomôcok, ale aj pokusy, ktoré si mohli s pomocou rodičov zrealizovať vo vlastnej kuchyni.    

Priložené fotky pomôžu prváčikom zaspomínať si, všetkým ostatným predstavia učebňu fyziky, ale tiež samotnú fyziku, ako predmet plný zaujímavých pokusov.

                                                                              Mgr. Michal Straňák


podbrezováDňa 26.5.2017 organizovalo Centrum voľného času exkurziu do jednej z popredných slovenských, a zároveň aj európskych hutníckych fabrík – Železiarní Podbrezová, a.s., ktorej činnosť sa zameriava na spracovanie kovového šrotu a výrobu ocele, oceľových rúr. Celodenného podujatia s názvom „Spoznaj železo v Podbrezovej“ sa zúčastnilo 16 žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka a 2 učitelia: Mgr. Michal Straňák a Mgr. Dárius Bóna zo ZŠ na Ul. Dr. Janského v ZH. Exkurziou v areáli starého a nového závodu železiarní sprevádzali a odborný výklad zabezpečili poverení pracovníci železiarní. V úvode exkurzie prítomní navštívili hutnícke múzeum, ktoré mapuje históriu hutníctva v regióne, vznik podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj horehronského regiónu. V priestoroch múzea bol účastníkom exkurzie premietnutý pútavý film o tom, ako sa počas náročného výrobného procesu mení šrot na rúry. Po prehliadke hutníckeho múzea v starom závode sa účastníci exkurzie premiestnili do nového závodu, kde po „vyfasovaní“ ochranných plášťov a prílb vošli do útrob valcovne rúr. Vo výrobnej hale valcovne mohli prítomní vidieť proces roztavenia ocele putujúcej do elektrickej oblúkovej pece, vyvalcovanie rúr požadovaných rozmerov za tepla. V závere exkurzie mali prítomní možnosť zavítať do priestorov ťahárne rúr, kde boli rúry tvarované. Účastníci exkurzie mohli nazrieť aj do baliarne rúr. Taktiež boli oboznámení s procesom galvanizácie.

Počas cca 3 hodinovej exkurzie prítomní mali možnosť získať cenné informácie o výrobe oceľových rúr, uvidieť rôzne technologické zariadenia, ale hlavne mohli vojsť do tajov „živého“ výrobného procesu v železiarňach v Podbrezovej.

Určite sa potvrdilo, že raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. 

Text: Mgr. Mária Lancková, PhD., Mgr.  Michal Straňák, Mgr. Dárius Bóna

 

- aktivity z min. školských rokov -   

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14