O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Iné aktivity

27.3.2018 exkurzia Levice - 7.A a 6.A
Takto sme sa zabávali  a riešili fyzikálne hlavolamy v Atlantis centre, rozprávali sme sa o drogách, skúšali sme si chôdzu opitého človeka ( dostali sme okuliare, ktoré imitovali videnie opitého človeka). Navštívili sme Levický hrad, kde sme videli nádhernú lekáreň a dozvedeli sme sa niečo o tureckých vojnách.

 

 

Naša škola sa zapojila do projektu Finančná sloboda.  

Tento projekt realizuje OVB Allfinanz Slovensko a.s. Pre slovenský finančný trh pripravili stolovú spoločenskú hru na zlepšenie finančnej gramotnosti, kde sa majú žiaci možnosť zábavnou formou zapojiť do výučby finančného vzdelávania.

Je to hra s moderátorom (Radovan Černák - certifikovaný lektor hry Finančná sloboda OVB) pre 6-30 hráčov. Počas hry sa účastník stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny.
Každý dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádza s nimi 30 rokov ich života. Uzatvára im finančné produkty, čelí rôznym nástrahám života. Radí im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť.

Hru si zahrali všetci žiaci 9. ročníka :).

 

 

Opäť úspešní
Aj tento rok 14.5.2014 sa žiaci Jednotky zúčastnili projektu "Na bicykli bezpečne" na dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom. Školu reprezentovali dve družstvá zložené so žiakov 1. stupňa 3. ročníka a žiakov 2. stupňa 5. ročníka, kde sa žiaci z 5. ročníka umiestnili na 2. mieste. Žiaci absolvovali teoretickú a praktickú časť. 

 

PRÁCA S DENNOU TLAČOU NA OBČ. NÁUKE

- VI.C trieda, p. uč. Foltánová

- čítanie s porozumením, vyhľadávanie kľúčových slov z textu

- psychické procesy - vybavovanie si zapamätaného, cvičenie logickej a zrakovej pamäte počúvaním aj čítaním

 

NAJKRAJŠÍ PRÍBEH

Dňa 3.4.2012 sa žiaci náboženskej výchovy 1. - 4. ročníka zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu k príležitosti Veľkonočných sviatkov. Pracovníci detskej misie priblížili deťom "Najkrajší príbeh" formou piesní, Veľkonočného biblického príbehu, kvízu a krátkej hry. Ponúkli deťom korešpondenčné kurzy, do ktorých sa môžu zapájať cez internet počas celého roka.

 

DEŇ VEDY 

Pár dní pred Vianocami sme si spestrili zaujímavosťami z oblastí vedných disciplín, ktoré sa na našej škole učia. Končil sa totiž rok 2011 - ROK VEDY. ZABAVME SA S VEDOU ... to bolo motto nášho Dňa vedy.  Starší žiaci pripravili pre svojich menších spolužiakov hŕbu zábavných a pestrých pokusov z chémie, fyziky či biológie. Chceli im ukázať, že veda vie byť aj krásna. Predstavili im matematickú symetriu, farebnú a záhadnú chémiu, mikrosvet biológie aj makrosvet fyziky. Vtiahli ich do tajov skladania origami, museli prejsť  labyrintom, rozlúštiť rôzne hlavolamy.  Nezabudli sme ani na energiu a jej zdroje. V interaktívnej hre honoloko prešli ekologickým ostrovom. Všetkých veľmi zaujala chrliaca sopka, ktorá priblížila vznik minerálov a vyvrelých hornín.  Zabavili ich aj zrkadlá a periskopy aké mal kapitán Nemo. Deň vedy sa všetkým páčil a tešia sa na jeho skoré pokračovanie.

 

 

EXKURZIA NA STARÉ HORY

Dňa 31. mája sa žiaci náboženskej výchovy tretieho ročníka zúčastnili exkurzie na pútnom mieste Banskobystrickej diecézy Staré hory. Oboznámili sa s históriou mariánskej bazaliky a na pútnom mieste zvanom "Studnička" sa spoločne pomodlili ruženec, občerstvili sa vodou z prameňa, ktorý vyhľadávajú ľudia zo šiokého okolia.

 

TRIEDNICKÁ HODINA V ÚTULKU

Triednické hodiny sú pre žiakov zaujímavejšie, ak sú netradičné. Žiaci V.C a VII.B triedy navštívili s triednymi učiteľkami Mgr. Žabkovou a Mgr. Némethyovou Psí útulok v Žiari nad Hronom, ktorý je v prevádzke od roku 2007. Pán Kluzáček ochotne previedol zvedavých žiakov útulkom pre opustených psíkov dúfajúc, že niektorý nájde nový domov. Nezabudli sme ani na dobroty a granule pre psíkov, ktoré sa nám odvďačili svojou prítulnosťou. Strávili sme príjemné a slnečné popoludnie plné zážitkov.

 

 

ROZPRÁVANIE O VEĽKEJ NOCI
31. marca sa žiaci prvého stupňa v rámci náboženskej výchovy zúčastnili "Rozprávania o Veľkej noci".
Dobrovoľníci z Detskej misie priblížili deťom príchod Ježiša Krista na svet ako Spasiteľa, ktorý za nás položil život a vstal z mŕtvych. Žiaci si nacvičili veľkonočnú pieseň a spoločne si ju zaspievali.
Na záver si v súťaži hravou formou zmerali svoje vedomosti aj zručnosti.
       
(viac fotografií tu)

- v piatok 22. 5. 2009 sa v našej škole organizoval Deň bez násilia. Aj týmto spôsobom chceme upozorniť na šírenie násilia v školách. Formou oficiálneho listu chceme aj rodičov požiadať o spoluprácu pri eliminácii šikanovania a násilia v škole. Na hodinách sa konali  rôzne aktivity, besedy so psychológmi a policajtmi. Žiaci 9. A si práve na tento deň pripravili prezentáciu zaoberajúcu sa spomínaným problémom.
prezentácia žiakov na stiahnutie vo formát *.pdf

- dňa 07.05.2009 sme si na našej škole symbolicky, aktivitami žiakov II. stupňa, pripomenuli 5. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Pani učiteľka Fridrichová úlohami nadviazala na vypracovaný projekt Od hrivny po euro a pripravila súťaž o vývoji meny na našom území. Vybraní zástupcovia jednotlivých tried získavali vedomosti z centrálnej nástenky, ktoré neskôr zúročili v teste. Garant aktivity, p. učiteľka Fridrichová, ostatných zúčastnených oboznámila o vývoji meny prostredníctvom power-pointovej prezentácie. Súťažili aj diváci, za čo dostali sladkú odmenu.

Žiaci  z  IX. D triedy získali v súťaži  1. miesto a víťazstvo im prinieslo možnosť zúčastniť sa 13.05.2009 exkurzie do Múzea mincí a medailí v Kremnici.


- posledný deň pred vianočnými prázdninami sa v našej škole niesol v duchu pomoci deťom, ktoré trávia Vianoce na onkológii. Uskutočnili sme aktivitu s názvom VIANOČNÁ BURZA. Žiaci si zo svojich domovov priniesli hračky, s ktorými sa ľahko rozlúčili. Škola sa premenila na jarmok. Okrem hračiek sa predávalo všetko od taštičiek cez farebné šperky po obrovské plyšáky.  Do aktivity sa zapojili aj pani vychovávateľky a pre žiakov vytvorili zaujímavé vystrihovačky.

Keďruch na chodbách postupne utíchol, všetky triedy spočítavali svoje „zárobky“. Dohromady sa vyzbieralo 7967 Sk (264,45€ ). Nazbierané peniaze putovali na konto občianskeho združenia Svetielko nádeje do Banskej Bystrice pre deti s onkologickým ochorením. OZ  určite premení tieto peniažky na to najpotrebnejšie, čo malí onkologickí pacienti potrebujú.

Touto a podobnými aktivitami sa snažíme deti vychovávať v duchu altruizmu a filantropie, aby aj v budúcnosti prejavovali otvorené srdcia, veľa šľachetnosti a hlavne ľudskosť.- aj našich žiakov navštívil Mikuláš. Na pomoc si zobral anjelika a čerta ...

- pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 27. októbra 2008 sa v našej škole, ZŠ na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom,  uskutočnilo hneď niekoľko podujatí.

V školskej knižnici na I. stupni ožili postavy z detských kníh a rozprávali deťom svoje príbehy. Hrdinovia, ktorí vystúpili zo svojich príbehov, sa predstavili v kostýmoch a stručne porozprávali o svojej knihe. Po návšteve rozprávkovej knižnice sa žiaci presunuli na „Burzu kníh“, kde si za symbolickú cenu mohli zakúpiť použité knihy.

Pre žiakov II. stupňa sa zorganizovalo podujatie s názvom „Kniha za knihu“. Žiaci tri týždne nosili knihy, ktoré už prečítali a chceli sa o ne podeliť s ostatnými. Knihy sa zhromaždili v učebni a predávali za symbolické ceny. Na hodinách SJL sme sa rozprávali o prinesených knihách, a tak niektorí už vopred vedeli, ktorú knihu si odnesú domov. Aby sme boli upozornení na hodnotu knihy a cieľ aktivity, na stenách učebne viseli obrázky o tom, ako vzniká kniha (strom, papier, práca spisovateľa, kniha, podávanie knihy z ruky do ruky). Heslom akcie „Kniha za knihu“ bol citát od E. Rotterdamského: „Nie tí milujú knihy, ktorí ich majú uložené v skriniach, ale tí, ktorí ich majú neustále v rukách.“ Cieľom podujatia bolo vzbudiť väčší záujem žiakov o knihu a docieliť, aby viac spoznávali knihy a nachádzali v nich hodnoty.

Peniaze, ktoré sa vyzbierali, budú venované na zakúpenie nových kníh do školskej knižnice na I. aj na II. stupni. Zároveň sme sa zapojili aj do „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktoré vyhlasuje každoročne Slovenská pedagogická knižnica.

Spoločne sa tešíme na ďalší ročník tohto podujatia.

 

 

- Poznaj svoje možnosti

Štvrtáci a ôsmaci z našej základnej školy sa dňa 21.10.2008 zúčastnili v priestoroch estrádnej sály MsKC 2. ročníka prezentačného podujatia firiem priemyselného parku mesta Žiar nad Hronom pod názvom Poznaj svoje možnosti.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť žiakom firmy technického zamerania a jednotlivé povolania v nich – vytvorenie prvého kontaktu prezentačnou a náučnou formou.

Každá spoločnosť žiarskeho priemyselného parku  mala pripravené prezentačné stánky, informačné tabule a panely.

Súčasťou tohto podujatia boli aj tvorivé dielne rôzneho zábavného charakteru, do ktorých sa deti mohli aktívne zapojiť a odniesť si vlastné výtvory.   

Výstupom tejto prezentácie bude dotazník, ktorý vypracujú žiaci v škole a vyhodnotí ho  CVČ. O  výsledkoch budú informované zúčastnené priemyselné spoločnosti a zúčastnené ZŠ.


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14