O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Z činnosti predmetovej komisie SJL

Olympiáda zo SJL - je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. V tomto školskom roku reprezentoval našu školu v okresnom kole tejto súťaže žiak IX. A triedy Dominik Tóth.

 

tajovUčíme sa prakticky...Jednou z priorít Predmetovej komisie slovenského jazyka je aj organizovanie literárnych exkurzií a divadelných predstavení. Siedmaci v tomto školskom roku absolvovali literárnu exkurziu do Tajova, kde sme absolvovali prehliadku pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského spojenú s odborným výkladom o živote a diele slovenského realistického autora. tajovExpozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi a expozícia tematicky zameraná na slávnu hutnícku minulosť obce Tajov s ukážkou odievania a remeselnej zručnosti obyvateľov.

 

Vychovávame kultúrneho diváka...

divadloV Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene sme mali možnosť  žiaci II. stupňa vidieť komédiu o večnom boji študentov a kantorov – Škola základ života. Žiaci boli nadšení.

Táto slávna česká komédia prináša humorné príhody z nostalgických školských čias, ktoré sú prepojené originálnymi piesňami a kultovými výrokmi. Príbeh študentov neslávne známej sexty a ich pedagógov uviedlo DJGT na slovenskej divadelnej scéne ako prvé. Dej sa odohráva v období prvej Československej republiky, tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny. Osobnosti a historické pomery sa z pôvodného českého prostredia presunuli na Slovensko. Retro komédia ukazuje, že v školskom systéme budú isté typy a situácie vždy prítomné. Nie vždy sú však len na smiech, niekedy môže maličkosť ovplyvniť celý osud človeka.

  

Divadlo prišlo za nami...

V MsKC  v Žiari nad Hronom hosťovalo Divadlo Andreja Bagara z Nitry a žiakom II. stupňa predviedli herci  edu-hru HOAX, ktorá sa venuje téme mediálnej výchovy a extrémizmu. Hra zobrazuje príbeh dvoch mladých chalanov,  Adama a Sama, ktorí trávia veľa času na sociálnych sieťach, pričom sa zapletú do výziev extrémistickej skupiny. Ich príbeh sa odohráva na pozadí prednášky o hoaxoch podporujúcich extrémizmus na sociálnych sieťach, ktorú prišiel na školu robiť odborník na dezinformačné médiá. Cieľom hry je ukázať mladým divákom, ako vznikajú hoaxy a falošné správy na internete, ako jednoducho sa dá manipulovať s informáciou aj s obrazom a ako sa mladí ľudia nevedia orientovať v správach na internete, čo často prispieva práve k šíreniu a propagovaniu extrémizmu. Inscenáciou chceme cez konkrétne príklady  konfrontovať mladých ľudí s faktmi a podporiť tak ich kritické myslenie.

Napriek dôležitosti témy je inscenácia odľahčená tínedžerským štýlom prejavu, je plná situačného humoru, dynamických hereckých akcií, využíva live video a live music.

 


 

 

Archív predchádzajúcich šk. rokov:

šk. rok 2018/2019

šk. rok 2016/2017

šk. rok 2015/2016

šk. rok 2014/2015

šk. rok 2013/2014

šk. rok 2012/2013

šk. rok 2011/2012

šk. rok 2010/2011

šk. rok 2009/2010 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14