O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Školský poriadokŠkolský poriadok platný od 1.9.2016 (*.rtf, 1,13 MB)

Dodatok č.1 k školskému poriadku platný od 1.9.2017 (*.rtf, 267,05KB)

Dodatok č. 2 k školskému poriadku platný od 01.10.2020

Dodatok č. 3 k školskému poriadku platný od 01.09.2022

Dodatok č. 4 k školskému poriadku  - školské stravovanie platný od 01.09.2022

Smernica o spolupráci školy a zákonného zástupcu

Smernica o zanedbávaní plnenia povinnej školskej dochádzky

Smernica o prevencii, identifikácii a riešení rovesníckeho násilia a šikany

Smernica o identifikácii, riešení a prevencii CAN syndrómu

Školský poriadok v ŠKD (*.pdf, 286,19KB)

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14