O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Školský vzdelávací program


Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 (*.pdf, 297,02KB )

Revidovanie vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ - Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov. Školský učebný plán pre 4. ročník. (*.pdf, 262,31KB)

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 (*.pdf, 650,05KB)

Revidovanie školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 - Učebné plány a učebné osnovy v predmete SRL, DEJ, NEJ, MAT - 5. roč., Učebné plány a učebné osnovy v predmete DEJ, NEJ, ANJ, RUJ, SJL, MAT, SRL - 6.roč, Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov, Učebné plány a učebné osnovy 7. roč. (*.pdf, 302,81KB )

Revidovanie vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ - Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov. Učebné plány a učebné osnovy 8.roč. (*.pdf, 286,19KB)

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14