O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Správy o činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2021/2022

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2010/2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2009/2010

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2008/2009

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2007/2008

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2006/2007

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2005/2006

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14