O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Školský tábor na JEDNOTKE

taborMilí rodičia,

blíži sa leto a naša škola chystá pre svojich žiakov týždeň aktivít venovaných anglickému a nemeckému jazyku, športovaniu a zábave – Školský tábor na JEDNOTKE. Tábor bude prebiehať v dňoch od 21. – 25. augusta 2023.

Naši pedagógovia pripravili pre Vaše deti nasledovné aktivity:

- v dopoludňajších hodinách

    - hravé učenie (anglický jazyk, nemecký jazyk)

    - kreatívne dielničky

    - desiata

    - športové aktivity a súťaže (basketbal, florbal, futbal, golf,...)

- obed + krátka relaxácia

- v popoludňajších hodinách

    - záchranné zložky (hasiči, štátni a mestskí policajti)

    - návšteva planetária

    - výlet autobusom na kozičkovú farmu

Tábor je určený pre žiakov prvého stupňa v šk. roku 2023/2024.

 

V prípade, že máte záujem, doručte návratku do našej školy a uhraďte, prosím, sumu 50 € najneskôr do 27. 06. 2023.

Návratka vo formáte *.pdf

Návratka vo formáte *.docx

 

Spôsob platby:

1. Strava:

- vložením 14 € na číslo účtu: SK32 0200 0000 0016 3402 3153, variabilný symbol: 0823, konštantný symbol: 0308 (nezabudnite do poznámky uviesť meno a priezvisko Vášho dieťaťa, aby sme vedeli identifikovať platiacich)

2. Tábor:

- vložením 36 € na číslo účtu RZ: SK22 0900 0000 0000 7434 0892, variabilný symbol: 300614 (nezabudnite do poznámky uviesť meno a priezvisko Vášho dieťaťa, aby sme vedeli identifikovať platiacich)

 

Tešíme sa na Vás!

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14