O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Využitie domácich AG-testov

Vážení rodičia,

 

keďže Ministerstvo školstva nás požiadalo o informáciu o použití antigénových testov, prosíme Vás, nezabudnite  informovať triedneho učiteľa o vykonaní testu.

 

Môžete na to využiť aj internetovú žiacku knižku.

 

Postup pre rodiča:

- prihláste sa do žiackej knižky

- kliknite na hlavné menu vpravo hore a zvoľte položku "COVID-19"

- kliknite na tlačidlo +, ktorým sa pridávajú vyhlásenia

- z druhov vyhlásení vyberte "Domáci Ag test"

- stlačte uložiť.

 

 Obrázkový návod:
01  02  03

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14