O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Oznamy - COVID 19

Všetky aktuálne informácie ohľadne protipandemických opatrení a školského semaforu nájdete na stránkach Ministerstva školstva.

____________________________________________________________________

 

V školskom roku 2022/2023 platí:

 

po každých 5 vymeškaných vyučovacích dňoch rodič predkladá

 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 

 

Vyhlásenie je možné podať v písomnej podobne (stiahnete si TU) alebo cez skolunawebe.sk.

 

 - Ako oznámiť použitie domáceho AG-testuprehlásenie

 

 - Prehlásenie o bezpríznakovosti zo stránky Ministerstva školstva ... TU

 

 

____________________________________________________________________

Všetky aktuálne informácie ohľadne protipandemických opatrení a školského semaforu nájdete na stránkach Ministerstva školstva.

semaforsemaforsemafor

 

Prehlásenie o bezpríznakovosti zo stránky Ministerstva školstva ... TU

____________________________________________________________________

 

Vážení rodičia, samotestovanie

 

u tr. učiteľa si môžete prebrať samotesty na domáce použitie.

Balenie bude obsahovať 5 sád antigénových samotestov (1 sada obsahuje: testovaciu platničku, skúmavku s roztokom, vrchnák s kvapkadlom, sterilnú odberovú tyčinku a obrázkový návod na použitie).

Je potrebné, aby si testy prevzal zákonný zástupca žiaka osobne na protipodpis - spôsob zabezpečí triedny učiteľ.

 

Domáce samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, príp. kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

 

Zákonný zástupca oznamuje triednemu učiteľovi vykonanie testu (email, SMS, bezkriedy....).

Výsledok testu oznámi zákonný zástupca škole len v prípade, že bol žiak pozitívny. V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma a zákonný zástupca kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. O ukončení karantény rozhoduje lekár.  

 

Návod na použitie pre samotestovanie:

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktorá obsahuje:

1. Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

2. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami): https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

3. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc

 

____________________________________________________________________

 

hodnotenieUsmernenie k hodnoteniu žiakov v 2.polroku šk. roka 2020/2021 ... TU  

____________________________________________________________________

do školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Na základe regionálneho COVID školského automatu sa náš okres nachádza v II. stupni varovania, to znamená, že

 

od pondelka 26.04.2021

sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach 2. stupňa.

Žiaci sú automaticky prihlásení na obed v ŠJ. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie v ŠJ, je potrebné obed si vopred odhlásiť.  

Podmienkou účasti na prezenčnom vzdelávaní je preukázanie sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19. Negatívny výsledok testu nie starší ako 7 kalendárnych dní  sa vyžaduje od žiaka druhého stupňa a aspoň od jedného zákonného zástupcu žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Splnenie tejto podmienky sa bude overovať prostredníctvom čestného vyhlásenia predloženého od zákonného zástupcu. Čestné vyhlásenie (Príloha č. 8 a))  nájdete TU:  https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx alebo si ho môžete prísť prevziať do školy v pracovných dňoch v čase od 07:30  do 13:30 hod.    

 

Ďalšie pokyny a informácie k nástupu si prečítajte TU

 

____________________________________________________________________

S účinnosťou od 26. apríla bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci regionálneho covid automatu obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

Podmienky pre vstup do školy do školy ďalšie pokyny nájdete TU,
príp. v infografikách:

infografika infografika

____________________________________________________________________

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K TESTOVANIU V ŽIARI NAD HRONOM
Vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia, ktoré sú platné od 19.04.2021, bude mesto Žiar nad Hronom zriaďovať na víkend 24. - 25.04.2021 (sobota, nedeľa) toto odberné miesto:

Zoznam ďalších odberných miest v meste Žiar nad Hronom

 

Na objednanie:

DEJ, s.r.o. (MsKC) - SNP 119, Pon - Ned od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

NEMOCENSKÁ BB (Dom kultúry vchod od tržnice) Nám. Matice slovenskej 406/23, Pon - Ned od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

MediPack s.r.o., Priemyselná 37, Pon - Ned od 8.00 - 13.00 a 14.00 - 17.00

Červený kríž (Radničná reštaurácia) - Š. Moysesa 46, Pon - Sob od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Nemocnica Svet zdravia a.s., Sládkovičova 11, Pon - So od 8.00 - 16.00

 

Bez objednania: RÚVZ, Ul. Cyrila a Metoda 257/25, Ut - Štv od 9.00 - 11.00

 

Na test sa môžete objednať tu: korona.gov.sk

MOM, v ktorých sa objednáva, otestujú aj neobjednaných, samozrejme prednostne ale objednaných. 

 

____________________________________________________________________

 

Vážení rodičia, milí žiaci!vyučovanie

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021

 

sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku

 

základnej školy v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17.marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24.marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31.marca 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.

V 5. – 7. ročníku naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

 

Žiaci 8. a 9. ročníka sú automaticky prihlásení na obed v ŠJ. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie v ŠJ, je potrebné obed si vopred odhlásiť.  

Ďalšie pokyny nájdete TU

 

____________________________________________________________________

Aj tento víkend 13-14.03.2021 ideme už do VIII. kola AG testovania.

Je spustené objednávanie sa na 2 odberné miesta zriadené mestom.

Mesto zriaďuje na toto kolo už len 4 odberné miesta a to:

IV. ZŠ - objednávanie

Gymnázium - objednávanie

Nemak - len Nemak

Slovalco - len Slovalco

Link na registráciu: https://www.rezervujsi.sk/testovanieziarnadhronom 

 

Súkromné MOM v prevádzke:

Radničná reštaurácia, Š.Moysesa 46, PO-SO od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 na objednanie MsKC,

SNP 119, PO-NE od 8.00-12.00 a 13.00 a 17.00 Dom kultúry vchod od tržnice,

Nám. Matice slovenskej 406/23, PO-NE od 8.00 - 12.00 a 13.00 -17.00

Nemocnica Svet zdravia a.s., Sládkovičova 11, PO-PI od 7.00 - 15.00 na objednanie

RÚVZ, Ul. Cyrila a Metoda 257/25, UT-ST od 9.00 - 11.00 na objednanie

Priemyselná 37, PO-SO od 8.00 - 13.00 a 14.00 -17.00

 

____________________________________________________________________

Vážení rodičia!

Rozhodnutie primátora mesta Rajec o obnovení školského vyučovania | TAVES.skNa základe odporúčania zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Žiar nad Hronom konaného dňa 04.03.2021, po prerokovaní s  RÚVZ  ZH, v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2021/10079:1-A1810 sa Mesto Žiar nad Hronom  ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo, že obnoví školské vyučovanie v prezenčnej forme, ak to prevádzkové podmienky umožnia, od 08.03.2021:

- v základných školách na prvom stupni,

- v školských kluboch,

- v zariadeniach školského stravovania,

- v základných školách na druhom stupni pre jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Ďalšie pokyny nájdete TU

Čestné vyhlásenie pre rodičov vo formáte *.docx

Čestné vyhlásenie pre rodičov vo formáte *.pdf 

____________________________________________________________________

 

OZNAM ŠJ zákonným zástupcom žiakov stavujúcich sa v ŠJ

 

jedáleňOd 1. februára 2021 platí nové VZN Mesta Žiar nad Hronom č.8/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.

Podrobnejšie informácie nájdete TU.   

____________________________________________________________________ 

 

megafónmegafónInformácie o vyučovaní

od 11.01.2021

 

Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy!

Na základe vyjadrenia Ministra školstva zo 04.01.2021 https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Vám oznamujem, že upravujeme postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov 1. – 4. ročníka v období od 11.01.2021.

Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dohodnutom dištančnom spôsobe vzdelávania. 

Aktuálne pandemické rozvrhy pre 2. stupeň nájdete TU 

  ____________________________________________________________________ 

 

oznamPokyny ohľadne účasti na vyučovaní od 3.11. vyplývajúce z tohto usmernenia nájdete v tomto dokumente: oznam.pdf

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (*.pdf)

  ____________________________________________________________________ 

 

distančné vzdelávanieVážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy!

Na základe rozhodnutia Ministra školstva z 23.10.2020 vám oznamujem, že upravujeme postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 26. októbra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR. Všetky potrebné informácie týkajúce sa vzdelávania od 26.10.2020 budeme uverejňovať na webovom sídle školy a na portáli bezkriedy.sk.

 

P O K Y N Y

(aktualizácia k 26. 10. 2020)

upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 26. októbra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR nájdete na tomto odkaze:

 

pokyny.pdf

 

  ____________________________________________________________________ 

 

koronaVážení rodičia a priatelia školy!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej stránke zverejnilo manuály a tlačivá upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 platné od 16.9.2020.

Jedna z najdôležitejších zmien, ktorá sa týka zákonných zástupcov:

Zákonný zástupca "predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (nájdete TU).

Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. To znamená, že ak rodič lieči dieťa doma a 6. pracovný deň mu príznaky neustupujú, navštívi lekára.

Ak všeobecný lekár ani po 6. pracovnom dni nechcel vydať potvrdenie o CHOROBE, oznámi zákonný zástupca túto skutočnosť  škole prostredníctvom priloženého tlačiva. (tlačivo *.docx, tlačidlo *.pdf

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14