O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

II. stupeň

Do budúcna pre Vás pripravujeme stránky jednotlivých predmetových komisií a metodických združení. Mali by ste tu nájsť informácie o ich činnosti, rôznych aktivitách, práce žiakov, materiály na vyučovanie, zatiaľ tu nájdete zaujímavé aktivity uskutočňované v rámci jednotlivých predmetov ....

Anglický jazyk Cudzie jazyky Dejepis
Biológia Fyzika Hudobná výchova
Chémia Matematika Šport
Technika Slovenský jazyk Informatika

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14