O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Environmentálne aktivity 2019/2020

vyzvaJarná outdoorová aktivita - jarné upratovanie prírody:)

Pripravili sme pre vás a vaše deti jarnú outdoorovu aktivitu. Pri príjemných jarných prechádzkach sa určite stretávate aj s odpadom, ktorý niekto nezodpovedný vyhodil rovno do prírody. Prosím pomôžte prírode do nového štartu po zimnej prestávke a vyzbierajte aspoň jedno vrece odpadu. vyzvaMenšie, alebo väčšie, to už necháme na vašom rozhodnutí a
možnostiach. Každý odnesený kus vyhodeného odpadu pomôže krajine vyzerať lepšie a vy urobíte dobrý skutok pre prírodu. Na záver výzvy odmeníme niekoľkých z vás knižnými a vecnými cenami. Jeden náhodne vybraný "zberač" z detských radov ziska pre seba a svoju triedu hodinový environmentálny program, ktorý prídeme spraviť do jeho školy keď to bude možné.

vyzvaPravidlá výzvy:
1. Dbaj na bezpečnosť a používaj ochranné prostriedky.
2. Ak chceš isť do prírody a si ešte malý, choď s rodičom.
3. Zbieraj len odpad, ktorý ti neublíži.
4. Vyseparuj čo sa dá.
5. Po nazbieraní aspoň jedného bežného vreca, alebo tašky si sprav selfie.
6. Svoju fotku pošli do správy na facebook.com/envirovychova, alebo daj na instagram a označ #vyzvajar2020.
ĎAKUJEME za PRÍRODU
Zapojili sa už naše pani učiteľky, pani vychovávateľky, aj žiaci:) PRIDAJTE SA AJ VY.

 

 

 

V našej školskej záhrade, ktorá učí pribudli nové ovocné stromčeky aj kríky, ktoré sme získali od firmy Valman s.r.o. Dodáva nám ovocie do školskej jedálne a v rámci školského programu EÚ Školská záhrada nám ponúkli aj stromčeky a kríky do sadu. Pribalili nám k tomu aj záhradné náradie, za čo sme im veľmi vďační. Zasadili sme (chlapci 8.B a 9.B triedy) jabloň, hrušku aj slivku, tiež egreše, ríbezlie aj maliny do nášho minisadu. Teraz sa o ne musíme postarať, aby sa nám ujali a mali sme z nich budúce leto úžitok. Tešíme sa na sladké plody :).

 

Niečo zo zelenej školy...

Naša škola je už 12 rokov súčasťou medzinárodnej siete Ecoschool. Kolégium zelenej školy sa  usiluje o pozitívnu zmenu myslenia aj konania žiakov a zamestnancov školy.

 

Máme radi prírodu, preto sa už druhý rok snažíme upraviť školský dvor na učebňu v prírode. Minulý rok sa nám podarilo vďaka projektu TAJOMSTVO VODY začať polievať našu bylinkovú záhradku dažďovou vodou, čím šetríme pitnú vodu :)

 

Dobrovoľníckou prácou rodičov, zamestnancov ale aj žiakov a učiteľov sme vybudovali POCITOVÝ CHODNÍK, VŔBOVÝ TUNEL, ŠLAPÁKOVÝ CHODNÍK, PALETOVÉ SEDENIA.

Žiaci v triedach pestovali priesady kvetov a tekvice, ktoré na jar vysadili na BIOZÁHRADU a pri nástupe do školy sme sa tešili zo žltých slnečníc, nechtíka lekárskeho a perfektných ozdobných tekvičiek :)

 

Každoročne VYSÁDZAME STROMČEKY, lebo vieme, že nám dávajú kyslík, v ich tieni sa dobre oddychuje v horúcom lete, čistia vzduch od prachu aj hluku. Aj minulý rok sme vysadili na dvore dva orgovány a magnóliu. Tiež sme presadili tuje, kvôli parkovisku, ktoré sa práve buduje. Len škoda, že práve v období, keď boli veľké horúčavy a veľa z nich nám cez leto vyschlo. Z toho sme smutní.

 

Tohto roku by sme radi dobudovali UČEBŇU V PRÍRODE, aby sme sa mohli počas teplejších slnečných dní chodiť učiť von. Podali sme žiadosť o grant pre Zelené vzdelávanie, čím by sa  nám podarilo vybudovať aj prekrytie sedenia na dvore, čo by bolo fajn.

 

Tak ako každý rok, aj tento naše triedy súťažia o titul EKOTRIEDA. Ich snahu pravidelne kontroluje EKOHLIADKA. Zameriava sa na dôsledné triedenie odpadu, správne vetranie, či zbytočne nesvietime, ako sa triedy zapájajú do ekosúťaží, výzdoba z prírodnín, vlastné ekologické aktivity tried. Zároveň rovesníckym vzdelávaním približuje novým žiakom zásady ochrany prírody, ktoré sú pre našu školu typické.

 

Čaká nás EKOVYLEPŠOVÁK, súťaž pre kolektívy tried o najlepšie ekovylepšenie, ktoré by sa dalo na škole urobiť na šetrenie energiami - elektriny aj vody, tiež na ochranu prírody v škole, meste. Ide o projekt, ktorý by mali žiaci celý vypracovať. Nielen nápad, ale ho aj spracovať, teda nakresliť, popísať, čo všetko by k tomu bolo potrebné, z čoho by sa to malo vyrobiť a podobne. Vypracovaný Ekovylepšovák treba priniesť na kolégium Zelenej školy do Vianoc. Najlepší vyberie kolégium a budeme sa ho snažiť zrealizovať.

 

Opäť budeme súťažiť o najlepšie - najkrajšie KŔMIDLO PRE VTÁČIKY, zhotovte ich tak, aby sa dali zavesiť na stromy v čase, keď už je zem zamrznutá, je nasnežené. Nestačí ale kŕmidlo len zhotoviť, treba sa oň potom aj starať, teda pravidelne naň pridávať semiačka, či jabĺčko. Radi by sme ich zavesili na dvore aj záhrade ešte pred vianocami.

 

za Kolégium Zelenej školy Viera Hrončeková, koordinátorka

 

- šk. rok 2013/2014 -  

- šk. rok 2008/2009 -  

- šk. rok 2009/2010 -  

- šk. rok 2010/2011 -  

- šk. rok 2011/2012 -  

- šk. rok 2012/2013 - 

- šk. rok 2014/2015 - 

- šk. rok 2015/2016 - 

- šk. rok 2016/2017 - 

- šk. rok 2017/2018 -

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14